No šā gada pavasara līdz decembrim Liepājas Neredzīgo biedrība ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu īstenoja projektu "Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā" (Nr.1./20/SOC.). Projekta ietvaros tika rīkotas dažādas nodarbības, pasākumi un aktivitātes cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes celšanai, kā arī izglītojošas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, informē Liepājas Neredzīgo biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.


"Šogad, ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, aktivitātes tika organizētas mazliet citādāk nekā citus gadus, taču kopumā izdevies realizēt lielāko daļu no ieplānotā", par projekta norisi stāsta projektu koordinatore Zanda Krūmiņa. Sociālās iekļaušanas kursa "Dzīves skola" nodarbību ciklā katru nedēļu cilvēki ar dažāda veida invaliditāti sanāca kopā nelielās saskarsmes grupās, lai uzzinātu par dažādām interesantām un aktuālām tēmām no ielūgtajiem viesiem, darbotos radošās meistarklasēs un savstarpēji apspriestu dažādas ikdienišķas tēmas, tādejādi veidojot draudzības saites. Papildus saskarsmes grupām tika organizētas ekskursijas uz dažādām interesantām vietām Liepājas pilsētā, piemēram, Liepājas Dabas māju, "Siļķu brāķa noslēpumu", Svētās Trīsvienības katedrāli, Amatnieku namu, kā arī vietām apkārtējos novados, piemēram, mini zoo "Atomi" Grīnvaltos un "LavenderVillu" Grobiņas novadā, lai dotu iespējas izzināt savu pilsētu un interesantas vietas ārpus tās.


Rasma Kalnīte, kura ļoti aktīvi piedalījās organizētajās aktivitātēs, par pieredzēto atklāj: "Ļoti žēl, ka patreiz nenotiek saskarsmes grupas. Saskarsmes nodarbībās pie mums viesojas dažādi cilvēki. Sociālie darbinieki stāstīja par atvieglojumiem redzes invalīdiem, jaunumiem likumdošanā. Mākslinieki stāstīja par savu dzīvi un sniedza koncertus ar kopā sadziedāšanos, deklamēja dzeju. Bijām ekskursijā uz Dabas māju Liepājā, zoodārzu u.c. Ļoti patika apmeklējums uz Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli. Daudz uzzinājām par tās vēsturi un darbību. Liels paldies grupiņas vadītājām Zandai un Inesei par interesantajām nodarbībām".