Publicitātes foto.

Ceturtdien, 13. oktobrī, Liepājas valstspilsētas domes sēdē par pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” vadītāju apstiprināts konkursa kārtībā izraudzītais Aivis Tints un par Futbola skolas direktora darba pienākumu izpildītāju iecelts vecākais treneris Oskars Kļava.

25. augustā Liepājas pašvaldība izsludināja atklātu konkursu uz Sporta pārvaldes vadītāja amatu, uz kuru pieteicās desmit pretendenti. Augstāko vērtējumu saņēma un līdz ar to konkursa atlases komisija par atbilstošāko kandidatūru izraudzīja Aivi Tintu.

Tints ir Liepājā zināms sportists − airētājs, bijis Latvijas olimpiskās vienības dalībnieks, paralēli sportam apguvis atbilstošu izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, saņemot izglītības un sporta darba menedžera kvalifikāciju un izglītības zinātņu bakalaura akadēmisko grādu. Jaunais sporta pārvaldes vadītājs no 2019. gada 20. septembra vadīja Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Liepājas Futbola skola", un viņam ir pieredze arī uzņēmumu un personāla vadībā.

Atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" iestāžu vadītāji amatos tiek iecelti un atbrīvoti no amatiem ar domes lēmumu. Šis noteikums attiecināms arī uz vadītāju pienākumu izpildītājiem.

Pamatojoties uz Aivja Tinta iecelšanu par pārvaldes vadītāju līdz jauna Futbola skolas direktora amatā apstiprināšanai par Futbola skolas direktora darba pienākumu izpildītāju tiek iecelts vecākais treneris Oskars Kļava.


Uz Futbola skolas direktora amatu tiks izsludināts atklāts konkurss.