Ar Liepājas domes 21.septembra lēmumu apstiprināts Raiņa 6.vidusskolas direktora Kārļa Strautiņa iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu Izglītības komisijas sastāvā, ņemot vērā pieredzi Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatā, izglītības komisijas darbā, izglītības iestāžu vadībā, skolu akreditāciju vadīšanā un profesionālās zināšanas par mūsdienīgas izglītības telpas veidošanu.

Deputāti Strautiņam arī atļāva savienot iestādes vadītāja amatu ar citiem amatiem.


Kā jau vēstīts iepriekš, Strautiņš ar 21.augustu atgriezās Raiņa 6.vidusskolas direktora amatā pēc tam, kad piecus mēnešus biju nostrādājis par Izglītības un zinātnes ministrijas Parlamentāro sekretāru. Pirms tam Strautiņš desmit gadus bija vadījis Raiņa 6.vidusskolu.

Pretēja rakstura iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot no Izglītības komisijas, domē iesniegusi Izglītības komisijas locekle Džeina Kleina. Arī šo vēlmi deputāti akceptēja.

Izmaiņas komisiju sastāvā bija arī augusta domes sēdes darba kārtībā. Ar augusta sēdes lēmumu no Jaunatnes lietu komisijas locekļa darba pienākumu veikšanas tika atbrīvota komisijas locekle Zane Zaļkalne, savukārt no Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei tika atbrīvots komisijas loceklis Aivis Tints. Viņa vietu šajā komisijā ar domes lēmumu ieņēmusi Sporta pārvaldes vadītājas vietniece Evija Mūrniece.