Liepājas tiesa noraidījusi prasības pieteikumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz Jūrmalas parka kafejnīcu "Vīzija", taču prasības iesniedzēji negrasās padoties.

Kā portālam irliepaja.lv pastāstīja prasības iesniedzēja un būves īpašnieka pilnvarotā pārstāve Elita Kosaka, lieta līdz tiesai nonākusi tāpēc, ka pašvaldība šogad pieprasīja SIA "Intenbergs" nojaukt būvi, kas Jūrmalas parkā aizņem 34,2 m2 lielu platību, pamatojot prasību ar to, ka tā ir pagaidu būve.

"Kāda pagaidu būve!? Ar betona pamatiem un ķieģeļu sienām? Turklāt pilsētas būvvalde un visas pārējās instances to oficiāli pieņēma ekspluatācijā 1995.gada aprīlī, arī projektu oficiāli apstiprinājis pilsētas galvenais arhitekts," sašutusi ir Kosaka.

Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstījis toreizējais pilsētas domes Pilsētas attīstības pārvaldes priekšnieks A.Solovjovs. Tiesa, pilsētas būvvaldes arhīvā, kā apgalvo iestādes vadītāja Agrita Kulvanovska, šā dokumenta, tāpat kā zemes nomas līguma oriģinālu neesot, esot tikai 1999.gadā pārjaunotais līgums par zemes nomu, saka Kosaka. Pieņemšanas akta oriģināla trūkums ir šķērslis, lai objektu ierakstītu zemesgrāmatā. Taču būves īpašnieka rīcībā esošā dokumenta kopija un ieraksts būvvaldes Konsultatīvās padomes 2005.gada protokolā apliecina, ka Būvvaldei tāds ir bijis, norāda Kosaka.

"Protokolā rakstīts, ka Būvvaldes vadītāja Agrita Kulvanovska saka šādus vārdus: "Izskatot Būvvaldes tehniskajā arhīvā esošos dokumentus par SIA "Intenbergs" kafejnīcu "Vīzija" Jūrmalas parkā, Liepājas pilsētas Būvvalde konstatējusi, ka, pamatojoties uz 1994.gada 16.jūnijā akceptētu būvprojektu, tirdzniecības kiosks 1995.gada 17.aprīlī pieņemts ekspluatācijā. Konkrētais akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā ir pietiekams, lai tiesas ceļā atzītu īpašuma tiesības uz minēto būvi..." Šis ieraksts netieši norāda arī uz to, ka runa nav par "īslaicīgas uzturēšanas būvi", kā tagad to vēlas pasniegt dome!" – turpina Kosaka, piebilstot, ka no Kulvanovskas puses tā ir "maldināšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana"!

Savukārt zemes nomas līgumu 2005.gadā pašvaldība neesot pagarinājusi, jo, kā tajā pašā Konsultatīvās padomes sēdē izteicies vicemērs Gunārs Ansiņš: "Pašreiz tiek izstrādāta parka attīstības koncepcija (iespējams, domāta pludmales attīstības koncepcija, ko pabeidza 2015.gadā, – irliepaja.lv) un kafejnīcas "Vīzija" vieta tajā ir atzīmēta, tādēļ ierosinu zemesgabala daļas Jūrmalas parkā zemes nomas līgumu ar SIA "Intenbergs" nepagarināt un, pēc parka koncepcijas izstrādes, zemesgabalu nomas līgumus slēgt uz jauniem noteikumiem". Taču tas nav noticis.

Pēc neauglīgas sarakstes ar pašvaldību, lai tiktu atzītas īpašnieka – SIA "Intenbergs" – tiesības uz būvi, kuru tā kā savu valda jau desmit gadus, pieņemts lēmums iesniegt prasību tiesā.

"Tas, ka pirmā instance prasības pietikumu noraidīs, jau bija gaidāms, bet mēs noteikti lēmumu pārsūdzēsim!" – apgalvoja Kosaka.