Liepājas domes deputāti ceturtdien, 12. novembrī, pieņēma vairākus lēmumus, kas saistīti ar jaunu pašvaldības iestāžu vadītāju iecelšanu vai atbrīvošanu no amata.


Jauni vadītāji būs Kapsētu pārvaldei un pašvaldības aģentūrām "Liepājas sabiedriskais transports" un "Nodarbinātības projekti". Vēl tiek meklēts jauns būvvaldes vadītājs.

Liepājas kapsētu pārvaldi no 17. novembra vadīs Mairis Plūksna. Izsludinātajā atlasē uz amatu pieteicās 55 pretendenti. Uz darba interviju jeb atlases otro kārtu tika aicināti pieci pretendenti, kuri atbilda visām izvirzītajām prasībām, bet augstāko vērtējumu saņēma un līdz ar to par atbilstošāko kandidatūru tika izraudzīts Mairis Plūksna. Plūksnas iepriekšējā darba pieredze saistīta ar dažāda līmeņa amatiem Valsts robežsardzē, pēdējais ieņemamais amats Plūksnam bija Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieks, informē pašvaldība.

Savukārt ar 16. novembri par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktoru uz pieciem gadiem apstiprināts Olevs Zutis (attēlā). Atklātajā konkursā uz direktora amatu pieteicās seši pretendenti. Uz darba interviju jeb atlases otro kārtu tika aicināti trīs pretendenti. Augstāko vērtējumu saņēma un līdz ar to par atbilstošāko kandidatūru tika izraudzīts Olevs Zutis.


Arī Zutis iepriekš ieņēmis dažādus vadošos amatus Valsts robežsardzē, savukārt no 2019. gada februāra līdz šim brīdim bijis viesnīcas "Kolumbs" vadītājs.


Zutis domes sēdē klāstīja, ka par savu galveno uzdevumu uzskata vienotās elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanu sabiedriskajā transportā.

Arī pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" līdzšinējais direktora pienākumu izpildītājs Vairis Šalms pildīs direktora pienākumus no 16. novembra. Atklātajā konkursā uz direktora pieteikušies seši pretendenti. Uz darba interviju jeb atlases otro kārtu aicināti divi. Augstāko vērtējumu saņēmis un līdz ar to par atbilstošāko kandidatūru izraudzīts Vairis Šalms. Arī Šalms amatā apstiprināts uz pieciem gadiem.

Pašvaldība saņēmusi arī Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājas Agritas Kulvanovskas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no vadītājas amata ar 30. decembri. Kulvanovska darbu būvvaldē turpinās citā amatā – pēc domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša domes sēdē sacītā, viņa vadīs Būvniecības procesa kontroles daļu. 


Lai gan uz Būvvaldes vadītāja amatu konkurss nav izsludināts, domes priekšsēdētājs solīja, ka jaunais vadītājs tiks apstiprināts decembra sēdē.

Atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" iestāžu vadītāji, t.sk., aģentūru direktori amatos tiek iecelti un atbrīvoti ar Liepājas domes lēmumu. Atbilstoši Publisko aģentūru likumam aģentūru direktori amatā tiek iecelti uz pieciem gadiem.