Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2021. gada pirmajā pusgadā vidējā darba samaksa Liepājā palielinājusies par 6,6% jeb 58 eiro – liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotie dati, vēsta pašvaldība.

Līdz ar to šī gada pirmajā pusgadā Liepājā deklarēto iedzīvotāju vidējā bruto darba samaksa bija 925 eiro mēnesī.

Aplūkojot vidējo darba samaksu privātajā sektorā – 2021. gada pirmajā pusgadā tā bija 1317 eiro, kas ir par 88 eiro jeb par 7% vairāk nekā pērn. Salīdzinot darba samaksu starp septiņām valstspilsētām, Liepājā ir otra augstākā alga privātajā sektorā. Augstāka darba samaksa – 1402 eiro – bijusi vēl tikai Rīgā.

Jāņem vērā, ka Centrālā statistikas pārvalde privātajā sektorā apkopo datus tikai par Liepājā reģistrētajiem uzņēmumiem ar darbinieku skaitu virs 100 cilvēkiem, neņemot vērā mazos komersantus. 2021. gada jūnijā Liepājā darbojās 31 uzņēmums ar nodarbināto skaitu 100 un vairāk, kopumā nodarbinot ap 7 400 cilvēku, kas ir 25% no kopējā darbavietu skaita Liepājā reģistrētajos uzņēmumos.

Savukārt sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā bija 1133 eiro, kas ir par 95 eiro jeb par 9,2% vairāk nekā 2020. gada vidējā alga. Vērtējot septiņu valstspilsētu griezumā, tā ir trešā zemākā alga sabiedriskajā sektorā. Lielāko pieauguma daļu sabiedriskajā sektorā pamatā veido papildus piešķirtais finansējums veselības nozarei par papildu darbu Covid-19 laikā.  

Kā liecina dati, vidējā darba samaksa gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā 2021. gada pirmajā pusgadā pieaugusi visās valstspilsētās.