Biedrības "Impact Hub" vadītais "NVO Izaugsmes inkubators" ir viens no sadarbības partneriem Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmā, līdzdarbojoties nevalstisko organizāciju kapacitātes kāpināšanas aktivitātēs un tādējādi ieņemot svarīgu lomu programmas mērķu sasniegšanā un Liepājas pilsētas attīstībā. Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību un Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas biroju tiks veicināta nevalstisko organizāciju iesaiste sabiedrībai aktuālos procesos, iedzīvotāju līdzdalība un atbalsts, kā arī NVO kopienu attīstība dažādās nozarēs, informē kopienas "Impact Hub Liepāja" vadītāja Dana Liniņa.

Biedrības "Impact Hub" pilotprojekta "NVO Izaugsmes inkubators" programmas mērķis ir vērsts uz "pārmaiņu vēstnešu" jeb jauno līderu atbalstīšanu, prasmju pilnveidošanu un ambīciju kāpināšanu nevalstisko organizāciju kontekstā, tādējādi veicinot biedrību aktīvistu iesaisti pilsētas attīstības procesos un stiprinot sadarbības saites Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 mērķu sasniegšanai. Programmas mērķauditorija ir nevalstiskās organizācijas un aktīvisti gan Liepājā, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados, gan pārējās Latvijas robežu ietvaros. "NVO Izaugsmes inkubators" ir platforma, kas palīdz attīstīties citām organizācijām, veicinot vietējo kopienu līdzdalību kultūras un sabiedrības prioritāšu aktualizēšanā.

"NVO Inkubatora" programma, ko īsteno biedrība "Impact Hub", ir viena no aktivitātēm iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā un nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas ietvaros. Nevalstiskās organizācijas ieņem svarīgu lomu pilsētas attīstībā, aktualizējot kopienu iesaisti dažādu mērogu iniciatīvās – tas arī ir viens no programmas mērķiem", skaidro "NVO Izaugsmes inkubatora" programmas līdzautors, līdzdalības eksperts un biedrības "NEXT" valdes loceklis Vilis Brūveris: "Biedrība "Impact Hub" sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību, Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas biroju un citiem partneriem aktīvi strādā pie tā, lai, balstoties uz esošo "NVO Izaugsmes inkubatora" programmas pilotu, līdz 2027 gadam tiktu izveidota pastāvīga programma NVO kapacitātes stiprināšanai, sabiedrības līdzdalībai un atbalstam."

Biedrības "Impact Hub" valdes priekšsēdētājs Salvis Roga atklāj, ka biedrība turpinās aktīvi iesaistīties sabiedrības līdzdalības iniciatīvās un kāpinās NVO ekosistēmu: "Biedrība "Impact Hub" jau nodrošina kopdarba telpas, sanāksmju un semināru telpas, juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, konsultācijas par līdzekļu piesaisti, kopīgas aktivitātes, sadarbības tīklu veidošanu, informācijas plūsmu, kā arī brīvprātīgā darba veicināšanu un atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Lai stiprinātu esošo nevalstisko organizāciju darbību un iedrošinātu jaunu organizāciju veidošanos, biedrība "Impact Hub"  turpinās iedrošināt nevalstisko organizāciju vadītājus un aktīvistus uz pašpietiekamību un pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, tādējādi nodrošinot informācijas apmaiņu, jaunu līderu veidošanos un pilsoniskās sabiedrības attīstību, iekļaujoties starptautisku iniciatīvu realizēšanā."

"Eiropas kultūras galvaspilsēta" ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, kā arī vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai un veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm. Liepājas pilsētas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma programmas "(ne)miers" piecas līnijas – "Eiropas sapnis", "Pilsēta paradokss", "Jaunatklāj vietējo!", "Apzinātā mērenība" un "Radošā tālnojauta" – izteic Liepājas stāstu un potenciālu Eiropā, kā arī atklāj piecus gadus garu ceļu pilsētas izaugsmē un attīstībā sabiedrības iesaistes, digitalizācijas, kultūras un citās nozarēs. 

"NVO Izaugsmes inkubatora" programmu īsteno biedrība "Impact Hub" sadarbībā ar biedrību "NEXT", uzņēmumu "Kurzemes Biznesa inkubators" un biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera". Programma tiek realizēta sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības NVO projektu konkursa finansiālu atbalstu.