Konkurss tika izsludināts 2021.gada 1.aprīlī, amatam bija pieteikušies 6 pretendenti, kurus vērtēja komisija, kurā bija gan pašvaldības, gan Izglītības pārvaldes darbinieki. Ieva Reinfelde-Gorlačeva ieguva vislielāko punktu skaitu un saņēma augstāko vērtējumu, līdz ar ko tika atzīta par piemērotāko kandidatūru, apstiprināšanai Domes sēdē.  

Darbs izglītības nozarē ir Ievas Reinfeldes-Gorlačevas aicinājums, kam pamatā ir 10 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, strādājot vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Ieguvusi Profesionālo bakalaura grādu pedagoģijā un Pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju Liepājas Universitātē. Zināšanas regulāri papildinātas, apmeklējot kursus un seminārus – Montesori pedagoģija, kompetenču izglītība pirmsskolā, speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika, pirmā palīdzība, ugunsdrošība, darba aizsardzība, u.c.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" atrodas Apšu ielā 6, to apmeklē 116 izglītojamie 6 grupās vecumā no 2 – 7 gadiem.