Ceturtdien, 19.decembrī, Liepājas pilsētas domes sēdē tika atbalstīts jautājums par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes palielināšanu no līdzšinējās 0,9 likmes līdz vienai likmei, attiecīgi palielinot arī pedagogu darba laiku un atalgojumu, informē domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Agija Tērauda.

Lēmums nepieciešams, lai minētās izmaiņas stātos spēkā no 2020.gada 1.janvāra, nodrošinot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mēneša darba algas likmei. Viena pirmsskolas pedagoga likme nedēļā paredz darba slodzi 40 astronomisko stundu apmērā – 36 stundas mācību stundu/nodarbību vadīšanai un četras stundas mācību sagatavošanai.

Nodrošinot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes palielināšanu līdz vienai likmei, Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2020. gadā plānoti līdzekļi 201 026 eiro apmērā.

Lēmuma izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, ar 2020. gada 1. janvāri izmaksājot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem atalgojumu pēc apstiprinātās likmes.