2020.gadā strādājošo liepājnieku vidējā bruto darba samaksa bija 867 eiro. Salīdzinājumā ar 2019.gadu vidējā darba samaksa Liepājā palielinājusies par 37 eiro jeb par 4,5%, liecina Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes apkopotie dati, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Liepājnieku vidējā bruto darba samaksa bijusi 87,7% no Latvijas vidējās bruto darba samaksas. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem valstī vidējā alga palielinājusies par 36 eiro jeb par 3,8%.

Sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā darba samaksa Liepājā 2020. gadā bija 1038 eiro, kas ir par 99 eiro jeb par 10,6% vairāk nekā 2019. gada vidējā alga, savukārt privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk vidējā darba samaksa bijusi 1245 eiro, kas ir par 87 eiro jeb par 7,4% vairāk nekā 2019. gada vidējā alga.

Salīdzinot vidējās algas lielumu sabiedriskajā un privātajā sektorā starp republikas nozīmes pilsētām, secināts, ka sabiedriskajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (1352 eiro) un Ventspilī (1076 eiro). Liepājā bijusi ceturtā augstākā sabiedriskajā sektorā strādājošo alga (1038 eiro). Privātajā sektorā strādājošiem lielākā darba alga bijusi Rīgā (1343 eiro) un Valmierā (1258 eiro). Liepājā bijusi trešā augstākā privātajā sektorā strādājošo darba samaksa (1245 eiro).

Vidējā bruto darba samaksa 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu ir palielinājusies visās pilsētās. Visstraujāk vidējā bruto darba samaksa pieaugusi Liepājā (par 4,5%) un Jēkabpilī (par 3,6%).

Arī sabiedriskajā sektorā strādājošajiem vidējā bruto darba samaksa pieaugusi visās pilsētās. Straujākais darba samaksas pieaugums sabiedriskajā sektorā strādājošajiem bija Liepājā (par 10,6%) un Valmierā (par 10,2%). Savukārt privātajā sektorā strādājošajiem vidējā bruto darba samaksa palielinājās septiņās pilsētās no deviņām. Privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk visstraujāk vidējā bruto darba samaksa palielinājusies Rēzeknē (par 11,2%) un Liepājā (par 7,4%). Bet darba samaksa samazinājusies Jelgavā (par 0,7%) un Ventspilī (par 2,7%).