Ar Liepājas domes 12.decembra sēdes lēmumu par pašvaldības Tūrisma komisijas locekli apstiprināta Monta Krafte.

Izmaiņas Tūrisma komisijā saistītas ar komisijas līdzšinējās locekles Lienes Valteres lūgumu atbrīvot viņu no pienākumiem komisijā, jo šo darbu nav iespējams savienot ar viņas tiešajiem pienākumiem.

Monta Krafte ir Karostas cietumu apsaimniekojošās „Karostas glābšanas biedrības” valdes locekle, savulaik vadījusi Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju.