Lai atbalstītu Liepājā deklarēto ārstniecības iestāžu darbiniekus, kuri ir tieši iesaistīti "Covid–19" pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, laika periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022.gada 11.janvārim Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā šīm personām tiks noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā, informē pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

Par to deputāti lēma 11. novembra domes sēdē, izdarot grozījumus Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"".

Lai minētie ārstniecības iestāžu darbinieki saņemtu atvieglojumus, tiem jāvēršas pie sava iestādes vadītāja. Savukārt iestādes vadītājam līdz 2021. gada 24. novembrim būs jāiesniedz Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē pieteikumi.liepaja.lv  saraksts, norādot informāciju par darbiniekiem, kuri vēlas saņemt piešķirtos atvieglojumus un atbilst noteiktajiem kritērijiem.

Konkrētā persona, balstoties uz iestādes vadītāja iesniegtajiem sarakstiem, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" varēs saņemt abonementa biļeti visam laika periodam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iespējamais apzinātais atvieglojumu saņēmēju skaits ir aptuveni 1414 darbinieku, kuri ir tieši iesaistīti "Covid–19" pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā un kuri nodarbināti Liepājas reģionālajā slimnīcā, Piejūras slimnīcā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs, kā arī ārstniecības iestādēs, kas veic testēšanas un vakcinācijas procesu.