Liepājas reģionālā slimnīca ir ne tikai pašvaldības iestāde, bet arī lielākais darba devējs pilsētā, tāpēc interese par to, vai valsts pilda savus solījumus attiecībā uz slimnīcā strādājošajiem, šķiet pašsaprotama. Tomēr portālam irliepaja.lv nezināmu iemeslu dēļ šādas informācijas iegūšana prasa gandrīz Sīzifa cienīgas pūles.

Vasaras vidū, jūlijā, kad Latvijas Slimnīcu biedrība bija izplatījusi paziņojumu, ka "Neviena no pašvaldību slimnīcām nav saņēmusi valsts solītās kompensācijas", proti, 20% piemaksas mediķiem, kuri tieši iesaistīti darbā ar "Covid-19" izplatības seku novēršanu un strādājuši ārkārtas apstākļos, portāls irliepaja.lv uzsāka saraksti ar Liepājas reģionālo slimnīcu, lai noskaidrotu, kāda ir situācija lielākajā medicīnas iestādē Kurzemē.

Pagāja mēnesis, un slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase (visu jūliju esot bijusi atvaļinājumā) atsūtīja tieši... vienu teikumu. Portāls Grasei lūdza izvērstāku atbildi, un 9. septembrī arī saņēma:

"Liepājas Reģionālā slimnīca ir saņēmusi valsts kompensācijas par tiešajām kontaktstundām un par izlietotajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Pagaidām nav saņemta kompensācija par pārstrādātajām stundām, kas pēc sazināšanās ar Veselības ministriju tiks izmaksāta tuvākajā laikā."

24. septembrī, iesaistot pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu, šo vēstījumu izdevās precizēt:


"Veselības ministrija slimnīcām saistībā ar "Covid-19" kompensē trīs pozīcijas:
- piemaksa par tiešajām kontaktstundām darbā ar "Covid-19" pacientiem;
- individuālo aizsardzības līdzekļu kompensācija;
- kompensācija par pārstrādātajām stundām.


Liepājas reģionālā slimnīca ir saņēmusi pilnā apmērā kompensāciju par tiešajām kontaktstundām ar "Covid-19" pacientiem, kā arī par izlietotajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Savukārt kompensācija par pārstrādātajām stundām vēl nav saņemta. Dokumentus par kompensāciju izmaksu Veselības ministrija vēl arvien skaņo ar Finanšu ministriju. Liepājas reģionālā slimnīca darbiniekiem pārstrādātās stundas ir apmaksājusi no saviem līdzekļiem."


Un nu, 26. oktobrī, gandrīz pēc četriem mēnešiem, no domes esam saņēmuši arī dažus skaitļus,

lai portāla irliepaja.lv lasītajiem sniegtu pilnīgāku informāciju par situāciju slimnīcā:

"Piemaksa par tiešajām kontaktstundām darbā ar "Covid-19" pacientiem: marts – maijs – 8444,02 eiro; individuālo aizsardzības līdzekļu kompensācija: marts – jūnijs – 22041,31 eiro."

Jau ziņots, ka martā valdība atbalstīja 20% piemaksas mediķiem, kuri tieši iesaistīti darbā ar "Covid-19" izplatības seku novēršanu un strādājuši ārkārtas apstākļos. Veselības ministrija prognozēja, ka piemaksas slimnīcas saviem darbiniekiem varēs izmaksāt pa mēnešiem kopā ar darba samaksu. Līdz ar to pirmajām piemaksām par martu vajadzēja būt jau aprīļa sākumā.


Taču pēc trīs mēnešu solījumiem valsts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nebija piešķirts nevienai no neatliekamās medicīniskās palīdzības pašvaldību slimnīcām, 1. jūlijā ziņoja Latvijas Slimnīcu biedrība.


53% slimnīcu bija uzņēmušās risku un no valdības nesaņemto finansējumu izmaksājušas no saviem līdzekļiem. Uz 1. jūliju nevienai no slimnīcām nebija kompensēti arī izdevumi par iegādātajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem.


Uzziņa
"Latvijas Slimnīcu biedrība" ir brīvprātīga darba devēju organizācija – biedrība, kas apvieno 37 Latvijas slimnīcas un ārstniecības iestādes (spriežot pēc biedru saraksta, Liepājas reģionālā slimnīca nav to vidū – irliepaja.lv). Biedrības galvenais mērķis ir uzlabot veselības aprūpes plānošanu un vadīšanu slimnīcās, kā arī Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpi.