Statistika par sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaitu šobrīd neatspoguļo realitāti, informē aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" (LST) vadītājs Gints Lūsis.

Kā uzskata Lūsis, tramvaja pasažieru skaita būtisks samazinājums statistikā ir metodikas izmaiņu rezultāts.

Centrālā Statistikas pārvaldē pieejamie un šobrīd medijos atspoguļotie dati (kritums par 39,4 procentiem) par ar tramvajiem pārvadāto pasažieru skaitu šī gada deviņos mēnešos attiecībā uz Liepājas situāciju nav korekti, jo pasažieru uzskaites metodikā no šī gada ir veiktas izmaiņas. Līdz ar šīm veiktajām izmaiņām nav iespējams salīdzināt 2015.gadu ar 2016.gadu nepielīdzinot aprēķina metodikas.

2015. gada beigās VSIA "Autotransporta direkcija" (ATD) noteica LPPA "Liepājas sabiedriskais transports", ka turpmāk viena brauciena biļešu un abonementa biļešu visiem transporta veidiem pasažieri statistikai ir jādala nevis proporcionāli izdevumiem maršruta tīklā (kā tas tika darīts līdz tam), bet proporcionāli nobraukumam.

Nobraukumi maršruta tīklā mēnesī – tramvajam ap 60 000 km, lielajiem autobusiem ap 250 000 km, mazajiem ap 100 000 km.

Līdz ar to, veidojot statistiku iepriekš un attiecinot viena brauciena biļešu un abonementa biļešu visiem transporta viediem pasažierus pret izdevumiem, tramvaja pasažieru skaits iznāk lielāks nekā attiecinot to pret nobraukumu. Šīs izmaiņas pasažieru skaita aprēķina metodikā ir no 2016. gada, tapēc salīdzinot statistikas datus pa gadiem tramvaja pasažieru skaits šķietami ir samazinājies vairāk, ka tas ir realitātē. Arī kopējais pasažieru skaits Liepājas sabiedriskaja transportā nedaudz ir samazinājies. Tramvaja pasažieru skaita būtisks samazinājums statistikā ir metodikas izmaiņu rezultāts.

Pārrēķinot 2015.gada datus pēc šobrīd spēkā esošās metodikas iegūstam, ka tramvajos pārvadāti 1 614 518 pasažieri, autobusos 8 900 144 pasažieri, bet kopā 10 514 662 pasažieri. Savukārt 2016. gadā tramvajos pārvadāti 1 431 051 pasažieri, autobusos 8 262 744 pasažieri, bet kopā pārvadāti 9 693 795 pasažieri. Ja pirmajā gadījumā, salīdzinot pēc divām dažādām metodēm iegūtos skaitļus, var secināt, ka pasažieru kritums tramvajā ir jau medijos pieminētais 39,4%, tad, pielīdzinot abas metodikas, šis skaitlis ir 11,4% (vairāk kā trīs reizes mazāks kā izskanējis). Pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā ietekmē dažādi globāli un ekonomiski procesi, daļējs pasažieru skaita samazinājums šī gada trīs ceturkšņos noteikti saistāms arī ar KVV "Liepājas Metalurgs" darbības apturēšanu.

Attiecībā uz sabiedrisko transportu Liepājā statistika šobrīd balstās uz tik daudz pieņēmumiem un varbūtībām, ka izvērtēt kopainu ir ļoti grūti. Piemēram, katra astoņdesmitgadniekam izdotā abonementa biļete statistikā dod 120 braucienus mēnesī (pasažierus), neatkarīgi no tā, cik reizes pasažieris reāli brauc. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka līdz ar jauniem atvieglojumiem un to pasažieru loka paplašināšanos, kuri saņem atvieglojumus, mainās arī kopaina statistikā un, ja šādas izmaiņas notiek katru gadu, tad salīdzinājums pret iepriekšējo gadu nav vairs korekts.

Precīzu pasažieru uzskaiti var nodrošināt reģistrējot pasažierus katram braucienam, kas savukārt ir realizējams ieviešot elektroniskus norēķinus Liepājas sabiedriskajā transportā. Šādas sistēmas ieviešana ir jau uzsākta un aptuveni 800 skolēnu to ir izmeģinājuši un izmanto braucieniem tramvajā.