27. oktobrī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV) notika Metodiskā diena Kurzemes reģiona profesionālās ievirzes Mākslas un Mūzikas skolu pedagogiem.

Pedagogi iepazina un apguva mūzikas, mākslas un dizaina iespējas dažādās meistarklasēs, kuras vadīja LMMDV pedagogi.

Kurzemes reģiona profesionālās ievirzes mākslas jomas pedagogi piedalījās Sietspiedes meistarklasē, kuru vadīja Sietspiedes darbnīcas vadītājs un Mākslas izglītības programmas pedagogs Juris Pasternaks, Grāmatu iesiešanas tehnoloģijas meistarklasē, kuru vadīja Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja Dzintra Budovska un 3D printera prezentācijas meistarklasē, kuru vadīja Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas pedagogs Edijs Ābelis.

Savukārt koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas reģiona mūzikas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle metodiskajā dienā strādāja četri LMMDV skolas mūzikas pedagogi ar saviem un citu skolu audzēkņiem - Dita Barona (čella spēle), Dzintars Beitāns (vijoļspēle), Beata Zariņa-Blaščinska un Laima Sveile.

Dienas otrajā pusē notika sarunas, ieteikumi un diskusijas par Latvijas Valsts konkursu Stīgu instrumentu spēlē un LMMDV organizēto festivālu "Mēs esam un būsim". Meistarklasēs piedalījās arī skolu audzēkņi.