Vēl nopērkams mākslinieces Līgas Ķempes 2018.gada dienrādis "Kalendāra meitenes" ar 12 gleznām, kas maijā bija skatāmas viņas personālizstādē.

Kalendārā ir divpadsmit ziedošu meiteņu: Sniegoga, Egle, Liepa, Melone, Vīnoga, Puķuzirnis, Kalla, Mārpuķīte, Pīlādžoga, Mellene, Kazene, Naktsvijole. Sievietes sapņos. Sapņu sievietes. Sievietes – puķes, kas zied miegā. Sievietes – puķes, kas zied mīlestībā uz sevi un tevi. Dāvanai Ziemassvētkos, Jaungadam vai sapņainākai dzīvei.

"Kalendāra meitenes" var iegādāties ne tikai Rīgas galerijās "Istaba" un "NicePlace Telpa", "RIIJA" un "TasteLatvia", bet arī Jāņa Rozes apgāda grāmatnīcās, tostarp Vītolu ielā 1, Liepājā. Tāpat kalendārs pieejams mākslas salonā "Ludviķis". Individuāli – rakstot Līgai Ķempei facebook.com.

Kalendāru izdevusi biedrība "Ķempes salons", tas iespiests tipogrāfijā "Veiters Korporacija". Dizains "Mellis grupa". Tirāža – 300 eksemplāri.