Pēc portāla irliepaja.lv rīcībā esošās informācijas vairāki Liepājas Universitātes (LiepU) zinātnieki nav saņēmuši samaksu par darbu janvārī.


Pēc iemesla jautājām LiepU. Universitātes skaidrojums ir šāds:


"Uz šo brīdi nevienai valsts zinātniskajai institūcijai – ne augstskolām, ne zinātniskajiem institūtiem – nav vēl iedalīts valsts budžets.


Izglītības un zinātnes ministrijas solījums to apstiprināt bija līdz 20. janvārim, taču līdz šim brīdim nav parakstīts līgums par finansējumu.


Liepājas Universitātē ir pieci zinātnieki, kuri samaksu saņem tikai no zinātnes bāzes finansējuma (slodze no 0, 25 – 1) un 47 zinātnieki, kuri saņem samaksu gan kā lektori, gan kā zinātnieki.


Liepājas Universitātes zinātniekiem, kuri izsaka vēlēšanos, universitāte ir gatava no saviem līdzekļiem izmaksāt avansu, kā arī par janvāra mēnesi visiem darbiniekiem tika samaksāts no Universitātes pašas ieņēmumiem".