Liepājas Universitāte ir saņēmusi priecīgu ziņu –  asociētās profesores Baibas Trinītes pēcdoktorantūras projekts, kurš ilga trīs gadus un beidzās pagājušajā gadā, starptautiskajā vērtējumā ir saņēmis vislielāko iespējamo novērtējumu, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Asociētās profesores pētījums bija par tēmu "Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem".

Kā liecina statistikas dati, balss traucējumi bieži sastopami ir skolotājiem, un 19–36% skolotāju karjeras laikā ir piedzīvojuši balss problēmas. Skolotājiem balss traucējumus visbiežāk izraisa nepiemērota klašu telpu akustika un paaugstināta balss slodze. Pēc pētnieku uzskatiem, pastāv korelācija starp abiem iepriekš minētiem faktoriem – slikta telpu akustika palielina runātāja balss slodzi, radot būtisku balss traucējumu risku. Balss traucējumi rada dzīves kvalitātes pasliktināšanos un varētu būt iemesls priekšlaicīgai profesijas atstāšanai.

Baiba Trinīte pētījumā meklēja atbildes uz sekojošiem jautājumiem: vai klašu telpu akustika ietekmē skaņu pastiprinošo sistēmu iedarbības efektu uz skolotāju balss akustiskajiem rādītājiem, vai skaņu pastiprinošās sistēmas iedarbības efekts atšķiras skolotājiem ar un bez balss traucējumiem, vai klašu telpu akustika ietekmē skaņu pastiprinošo sistēmu iedarbības efektu uz verbālo instrukciju izpratni skolēniem, vai skaņu pastiprinošās sistēmas iedarbības efekts atšķiras skolēniem ar un bez valodas traucējumiem.

Starptautiskajā vērtējumā novērtējums tika dots trīs aspektos – izcilība, ietekme un jauda. Visos trīs Baiba Trinīte saņēma novērtējumu 100% un atzinumu, ka darbs ir ievērojams ar tēmas oriģinalitāti un analīzes plašumu, ir bijusi sadarbība ar Eiropas pētniekiem, par pētījuma rezultātiem ir informēta sabiedrība. Pati pētniece, kura ikdienā strādā ar Liepājas Universitātes studiju programmas "Logopēdija" studentiem, ir patīkami pārsteigta par augsto novērtējumu un atzīst, ka ir svarīgi, ka arī citi novērtē padarīto.