Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54–3, pirmajā izsolē pārdod Jurim Kuzminam piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 41–7. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 46,6 m² platībā, 466/26285 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. Kadastra numurs 1700 902 7453. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 5800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 580,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 10.augustā plkst.13.00 un noslēgsies 2021. gada 9.sptembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 30.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 580,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ. Nr. 32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Vitālijam Kavjukam piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1–10. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1, 19,2 kv.m platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 192/6915 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Piedzinēji: valsts; Nadežda Kavjuka; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – 3100 EUR, izsoles sākumcena – 3100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsole sāksies  2021. gada 4.augustā un noslēgsies 2021. gada 3.septembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 24.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 310,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Modrim Strodam piederošās 7/48 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Buru ielā 12, Liepājā. Parādnieks – Modris Strods. Piedzinēji: AS Latvenergo, reģistrācijas Nr.40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV–1010; Valsts Ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978; SIA TELE2, reģistrācijas Nr.40003272854, Dēļu iela 5, Rīga, LV–1004; Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401; Nodarbinātības valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90001634668, Krišjāņa Valdemāra iela 38, Rīga, LV–1010. Novērtējums –  EUR 2300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar piebūvi, ar kadastra apzīmējumu 170001103333001 un kopējo platību 148,0 kv.m, dzīvojamās ēkas ar jumta izbūvi ar kadastra apzīmējumu 17000110333002 un kopējo platību 86,5 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333003, un kopējo platību 46,2 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333006 un kopējo platību 26,5 kv.m, un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333007 un kopējo platību 27,6 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17005110333. Starp kopīpašniekiem nav noslēgts un zemesgrāmatā nav reģistrēts kopīpašuma dalītas lietošanas kārtības līgums. Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst zemesgabals ar kopējo platību 787 kv.m platībā un kadastra apzīmējumu 1700 011 0333. Otrās izsoles sākumcena – EUR 1725,00. Izsoles solis – EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 6.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 6.septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 230,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203335442
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV44ZZZ40203335442
Firma: SIA "EstSart"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 49 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Sergei Voznessenski, dzimšanas datums: 09.12.1955., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. VE0006574, izdošanas datums: 14.09.2020., Igaunija, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138840530659.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203335279
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV80ZZZ40203335279
Firma: SIA domoore
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 28 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Aivars Katkovskis, personas kods 2702XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138828215405.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203335353
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ40203335353
Firma: SIA R&D AUTO
Adrese: Liepāja, Uliha iela 87 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Raimonds Mašņikovs, personas kods 1612XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0013883553494.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203334663
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV28ZZZ40203334663
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agritech Service Baltic"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 44 – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aleksandrs Zvejnieks, personas kods 3003XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 50203335001
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV55ZZZ50203335001
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLOWERS BY PO"
Adrese: Rīga, Liepājas iela 37B – 26
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Agnese Poriete, personas kods 2108XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDVIGS ĀBOLIŅŠ, personas kods 101239–XXXXX, miršanas datums 15.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 3. septembrī plkst.15.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMIS MEĻĶIS, personas kods 220340–XXXXX, miršanas datums 21.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS BUŠINS (NIKOLAI BUSHIN), personas kods 051153–XXXXX, miršanas datums 02.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 02.06.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA SILA, personas kods 180740–XXXXX, miršanas datums 21.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA JAMANOVA (LIUDMILA YAMANOVA), personas kods 010746–XXXXX, miršanas datums 17.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: CERONIS KRASTIŅŠ, personas kods 120532–XXXXX, miršanas datums 22.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTARS EZERIŅŠ, personas kods 280454–XXXXX, miršanas datums 20.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGURDS DAMBERGS, personas kods 140461–XXXXX, miršanas datums 24.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS KŪPELIS, personas kods 080748–XXXXX, miršanas datums 11.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS ANDRIS VĪTOLIŅŠ, personas kods 160139–XXXXX, miršanas datums 05.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA FRANCE, personas kods 191253–XXXXX, miršanas datums 28.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 25. augustā plkst.12.30 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA TEIHMANE, personas kods 290830–XXXXX, miršanas datums 14.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA ASTRĪDA KOROVAJEVA, personas kods 230547–XXXXX, miršanas datums 11.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AMIRANS LOMIDZE, personas kods 050139–XXXXX, miršanas datums 13.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARINA TEPĻAKOVA, personas kods 030862–XXXXX, miršanas datums 15.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILZE VAIČUS, personas kods 140757–XXXXX, miršanas datums 07.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 24. augustā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS NAVARČUKS (VLADIMIR NAVARCHUK), personas kods 241056–XXXXX, miršanas datums 26.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVS GERŠOVIČS, personas kods 200433–XXXXX, miršanas datums 19.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA RANĶE, personas kods 220129–XXXXX, miršanas datums 05.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina EDGARU CĪZI (Edgars Cīze), dzim. 08.02.1991., ka parāds par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 13 – 33, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 891,16; parāda izveidošanas periods ir no 01.07.2020. līdz 30.06.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina KRISTĪNI MAZKO (Kristīne Mazko), dzim. 05.03.1989., ka parāds par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Kārklu ielā 3 – 19, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 522,80; parāda izveidošanas periods ir no 01.07.2020. līdz 30.06.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu..