Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Aleksejam Zubarevam, Jevgeņijam Zubarevam, Jeļenai Daņilovai, Vladislavam Hasnašam piederošo nekustamo īpašumu Viršu ielā 8–44, Liepājā, kadastra Nr. 17009014917. Parādnieki: Aleksejs Zubarevs, Jevgeņijs Zubarevs, Jeļena Daņilova, Vladislavs Hasnašs. Piedzinēji: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, Dmitrijs Daņilovs; Anna Hasnaša, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010, Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 8500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kadastra apzīmējumu 17009014917, ar kopējo platību 50,8 kv.m., kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 5. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009014917. Pirmās izsoles sākumcena EUR 8500,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 16.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 16.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 5.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 850,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē savstarpēji saistītus nekustamos īpašumus (165/7961 domājamās daļas no ēkas un zemes), kas atrodas Kungu ielā 83, Liepājā (kadastra Nr.1700 034 0418; 1700 534 0418). Kreditori: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja; SIA Swedbank Līzings, adrese: Balasta dambis 15, Rīga; AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Viss nekustamais īpašums Kungu ielā 83, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000356418, kadastra Nr.1700 034 0418, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2585 kv.m un nekustamais īpašums Kungu ielā 83, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000244472, kadastra Nr.1700 534 0418, ir ēku (būvju) nekustams īpašums un sastāv no divām būvēm. Izsolē tiek pārdotas 165/7961 domājamās daļas no ēkas un zemes. Savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu (165/7961 domājamās daļas no ēkas un zemes) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 2255,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 2.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 225,50 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 13.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 12.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Baidzeles ielā 4–3, Liepājā. Kreditori: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,6 kv.m un 256/2051 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3718 3, kadastra Nr. 1700 902 1189. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 5900,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 2.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 590,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 13.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 12.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40003617771
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PK INVEST"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 6
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 17.05.2021. lēmumu Nr.6–12/53724
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40003784858
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profs nekustamie īpašumi Liepāja"
Ieceltas amatpersonas: valde: Henrijs Girskis, personas kods 0906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103541603
Firma: SIA "U.S. & SĒJAS"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 77 – 17
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aļberto Gamarra–Kapunjajs, personas kods 0312XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/60390, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103062878
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.G. ražošana"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 4 – 6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vladimirs Gonda, personas kods 0410XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 26.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/61639, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103540078
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT–FARGO"
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 93 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jeļena Builova, personas kods 1202XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 26.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/61675, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103757841
Firma: SIA GNG LUX
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 5C
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Pēteris Gerasimovs, personas kods 1207XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 26.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/61676, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40203096092
Firma: SIA "Energoefektīva būvniecība"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 22
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Konstantīns Jemeļjanovs, personas kods 0810XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/60389, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 41203043145
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Algreisa"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andris Visockis, personas kods 2205XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/60393, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203331385
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ40203331385
Firma: SIA "Kimpur Europe"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 103
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Mustafa Ozyilmaz, dzimšanas datums: 09.01.1970., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. S02994758, izdošanas datums: 02.02.2018., Turcija, izdevējs: Istanbul, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Denis Shelkov, personas kods 0411XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103089478
Firma: ET Nutrition SIA
Adrese: Liepāja, Rietumkrasta iela 2 – 9
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vineta Nelsone, personas kods 1406XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Ēriks Nelsons, personas kods 1902XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 12.07.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103070998
Firma: SIA "Santa ER"
Adrese: Liepāja, Rietumkrasta iela 4 – 9
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 14.04.2021. lēmumu Nr.6–12/41519
Izdarīts ieraksts: 09.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203331101
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV75ZZZ40203331101
Firma: SIA MAZOLS
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 5 – 31
Parakstītais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Valde: Elvijs Saukants, personas kods 1101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138519612110.

Reģistrācijas numurs: 42103078031
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OISHII"
Adrese: Liepāja, Stūrmaņu iela 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Yang Xu, dzimšanas datums: 22.09.1981., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr.G6I687008, izdošanas datums: 20.05.2014., Ķīna, izdevējs: Ķīnas Tautas Republikas vēstniecība Dānijas karalistē, Kopenhāgenā, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/54478, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103074839
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kodo Lat"
Adrese: Liepāja, Republikas iela 10 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārtiņš Skuja, personas kods 2108XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/54350, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203330835
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV79ZZZ40203330835
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHNICOLOR"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 16 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Dainis Ledājs, personas kods 1305XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 40003302839
Firma: SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inta Šoriņa, personas kods 0702XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Sintija Pusaudze, personas kods 1707XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 08.07.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103082696
Firma: SIA Sabats
Adrese: Liepāja, Teodora Breikša iela 30
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vivita Kalniņa, personas kods 1012XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 20.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/58208, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 08.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203330407
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ40203330407
Firma: SIA "VSA Service"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 20 – 44
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Andrejs Nastjuks, personas kods 0204XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138447637125.

Reģistrācijas numurs: 42103062276
Firma: SIA "RUMBA TOURS"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 8/16
Parakstītais pamatkapitāls: 142287.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 142287.00 EUR
Pievienots: Firma: SIA "LAP serviss"
Reģistrācijas numurs: 42103057364
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 07.07.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103050173
Firma: SIA "AB Logistics"
Adrese: Liepāja, Franču iela 3
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 07.07.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103029943
Firma: SIA "MONEI"
Adrese: Liepāja, Alejas iela 43 – 6
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 07.07.2021.

Reģistrācijas numurs: 52103071321
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skarner"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 54 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elvijs Untulis, personas kods 1703XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 19.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/57398, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103077712
Firma: SIA "Artisan kafija"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 15 – 66
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kristīne Asermane, personas kods 2204XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Artis Lastenieks, personas kods 2812XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Artis Lastenieks, personas kods 2812XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 16.06.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.07.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Daugavas iela 15 – 66, Liepāja, LV–3407

Reģistrācijas numurs: 42103085777
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.V.M."
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 41
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vladimer Borisov Christov, personas kods 1709XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 20.04.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/58210, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĒRIKS VALDMANIS, personas kods 080992–XXXXX, miršanas datums 13.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINTA SMIRNOVA, personas kods 150343–XXXXX, miršanas datums 26.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SIGURDS ALFRĒDS TAMSONS, personas kods 061248–XXXXX, miršanas datums 04.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ZĒNS, personas kods 230653–XXXXX, miršanas datums 07.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS SIMONOVS, personas kods 031153–XXXXX, miršanas datums 29.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS STRIELA, personas kods 150475–XXXXX, miršanas datums 14.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

YI LUN WILLIAM WONG! Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa lietvedībā atrodas Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 27. jūlijā izdotais izpildu raksts lietā Nr. C69244820 par parāda piedziņu 717,65 EUR apmērā no YI LUN WILLIAM WONG, dzim. 29.01.1989., par labu SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. pantu, no šī paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 39 – 61, Liepājā, ar kadastra numuru 1700 902 2535, iereģistrēts Kurzemes rajona tiesā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4965 61:
1) atsavināt vai ieķīlāt;
2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;
3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus. Informēju, ka līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē.
To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē, saskaņā ar Civillikumu.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, jums ir pienākums līdz 2021. gada 25. jūlijam paziņot, vai esat reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība).
Jums ir pienākums līdz 2021. gada 25. jūlijam, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto daļu, paziņot par šī nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus. Paziņoju, ka jums piederošais nekustamais īpašums ir novērtēts. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 9500,00 EUR. Vērtētājs: Arnis Zeilis, sertifikāta Nr. 23.
Informēju, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. panta otro un trešo daļu, jums ir tiesības līdz 2021. gada 25. jūlijam lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Novērtēšanas izdevumus sedz persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā. Nekustamā īpašuma atkārtotas novērtēšanas izdevumi ir 110 EUR, kas līdz 2021. gada 25. jūlijam iemaksājami Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr. LV08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī jānorāda izpildu lietas Nr. 00602/008/2020 un parādnieka vārds un uzvārds. Uzaicinu jūs nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 1083,43 EUR apmērā. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr. LV08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00602/008/2020 un parādnieka vārds un uzvārds.

VITĀLIJ KAVJUK! Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa lietvedībā atrodas:
Liepājas tiesas 2008. gada 8. decembrī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C20–2631/08 par valsts nodevas piedziņu 107,17 EUR apmērā no Vitālija Kavjuka, pers. kods 190586–xxxxx, par labu valstij;
Liepājas tiesas 2008. gada 4. novembrī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C20 2631 08 par uzturlīdzekļu parāda piedziņu 17 645,04 EUR apmērā no Vitālija Kavjuka, pers. kods 190586–xxxxx, par labu Nadeždai Jegorovai, pers. kods 120584–XXXXX, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, reģistrācijas Nr. 90001870675. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. pantu, no šī paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu, kas atrodas Ferdinanda Grīniņa ielā 1 – 10, Liepājā, ar kadastra numuru 1700 902 5529, iereģistrēts Kurzemes rajona tiesā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4037 10:
1) atsavināt vai ieķīlāt;
2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;
3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.
Informēju, ka līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē saskaņā ar Civillikumu.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, jums ir pienākums līdz 2021. gada 25. jūlijam paziņot, vai esat reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība).
Jums ir pienākums līdz 2021. gada 25. jūlijam, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto daļu, paziņot par šī nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus.
Paziņoju, ka jums piederošais nekustamais īpašums ir novērtēts. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 3100,00 EUR. Vērtētājs: Arnis Zeilis, sertifikāta Nr.23. Informēju, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. panta otro un trešo daļu, jums ir tiesības līdz 2021. gada 25. jūlijam lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Novērtēšanas izdevumus sedz persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā. Nekustamā īpašuma atkārtotas novērtēšanas izdevumi ir 130 EUR, kas līdz 2021. gada 25. jūlijam iemaksājami Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr. LV08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī jānorāda izpildu lietas Nr. 00024/008/2009 un parādnieka vārds un uzvārds. Uzaicinu Jūs nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 20 666,56 EUR apmērā. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr. LV08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00024/008/2009 un parādnieka vārds un uzvārds.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta SIA "Latvijas Mobilais Telefons" prasībā pret Iļju Konovalovu par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka IĻJAM KONOVALOVAM, dzim. 1991.gada 21.maijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 20 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Saīsinātā sprieduma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas (Liepājā) kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2021.gada 26.augustā no plkst. 14.00 tiesas darba laikā, kas uzskatāms arī par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu, tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais, ka pasta sūtījumi, kas nodoti sakaru iestādē termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem, uzskatāmi par nodotiem termiņā, līdz ar ko lūgumam jābūt saņemtam tiesā ne vēlāk kā 10 dienā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Ja tiek saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, tiesa, atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.3 daļai, spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām.

KRISTĪNE STUDILKO, dzim. 1987.gada 26.jūlijā, un JURIJS ŅEKRASOVS, dzim. 1990.gada 17.novembrī, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2021.gada 2.decembrī plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 2. stāvā, 12. zālē, kā atbildētājus civillietā Nr. C69310821, Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

AMAR HUSSAIN, dzim. 1978.gada 18.martā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2021.gada 17.septembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 2. stāva, 12. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C69250521, Lindas Skurihinas prasībā par atsevišķas aizgādības noteikšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.