Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu NADEŽDAS NIKOLAJEVAS atestātu par vispārējas vidējās izglītības iegūšanu AC Nr. 045823, kas izsniegts Liepājas vakara maiņu vidusskolā 2002.gada 20.jūnijā.

Atzīt par nederīgu ARTŪRA MAKSIMA GROMOVA apliecību par vispārējas pamatizglītības iegūšanu B Nr. 302557, kas izsniegta Liepājas 8. vidusskolā 2013.gada 15.jūnijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Tomam Gendriksonam piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Roņu ielā 3–71. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 71 Liepājā, Roņu ielā 3, 39,9 m² platībā, 399/31892 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 17000310083001) un 399/31892 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 17000310083). Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – 15 400 EUR, izsoles sākumcena – 15 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1540,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 28.jūnijā un noslēgsies 2021. gada 28. jūlijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 18.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1540,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Arvīdam Reinfeldam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zirņu ielā 91, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Liepājas pilsētas būvvalde, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir ēku (būvju) nekustams īpašums un sastāv no divām jaunbūvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000382601, kadastra Nr. 1700 537 0240. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 15 000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 11 250,00 EUR. Izsoles solis – 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 12.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1500,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 22.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 22.jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Rolandam Lankam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Klāva Ukstiņa ielā 3–2, Liepājā. Piedzinēji: AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese – Skanstes iela 12, Rīga; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 41,1 kv.m un 19/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1852 2, kadastra Nr. 1700 900 0730. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 14 000,00 EUR. Izsoles solis – 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 12.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1400,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 22.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 22.jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ilonai Molotokai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Grīzupes ielā 91–45, Liepājā. Piedzinējs: AS  MC Finance, juridiskā adrese: Duntes iela 15A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 69,0 kv.m un 690/42472 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4554 45, kadastra Nr. 1700 902 6291. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 14 200,00 EUR. Izsoles solis – 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 12.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1420,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 22.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 22.jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 52102015581
Firma: SIA "LATALS"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 21 – 39
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ļubova Sergejeva, personas kods 2904XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Ļubova Sergejeva, personas kods 2904XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 11.06.2021. Lēmumu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 18.06.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Siļķu iela 21 – 39

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203327040
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV15ZZZ40203327040
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olly Designs"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 4 – 21
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Kristīne Putniņa, personas kods 2912XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0013816638372.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203326806
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV28ZZZ40203326806
Firma: SIA WHL
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 8
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Mārcis Beķers, personas kods 0412XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138149028297.

Reģistrācijas numurs: 40203122817
Firma: SIA "New begining"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 22
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 11.06.2021. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/8.59.2/88984
Izdarīts ieraksts: 16.06.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103016898
Firma: SIA "BALTIC SUPPLY SERVICES"
Adrese: Liepāja, Baterijas iela 24
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksandrs Šafranskis, personas kods 0905XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 25.03.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/39772, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.06.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA ZIEMELE, personas kods 280783–XXXXX, miršanas datums 02.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA IEVA POLE, personas kods 040943–XXXXX, miršanas datums 04.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka tiesnese Inta Kalniņa rakstveida procesā 2021. gada 1. oktobrī izskatīs civillietu Nr. C69291621, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" prasībā vienkāršotas procedūras lietā par naudas piedziņu lietā ar atbildētāju Girtu Darjus (Girtas Darius). Tiesa informē atbildētāju GIRTU DARJUS (Girtas Darius), dzim. 1971. gada 11. novembrī, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Saīsināts sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, sākot ar 2021. gada 1. oktobri. Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai elektroniskā pasta sūtījumu, vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.