Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Atzīt par nederīgu MARINAS JAKŠTAS atestātu par vispārējas vidējās izglītības iegūšanu Nr. 045435, kas 2002.gada 21.jūnijā izsniegts Liepājas 8. vidusskolā.

Izsoles


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS", reģistrācijas Nr. 42103024397, informē, ka atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināta šāda kustamā manta:  Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta "Villa MOVIPLAN 800 SA" un radiogrāfijas datu apstrādes sistēma EXAMION X. Nosacītā cena (EUR) bez PVN: 31 000,00, Izsoles solis (EUR) bez PVN: 500,00.  Ar izsoles nolikumu var iepazīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" mājaslapā: www.jpvac.lv, sadaļā "SLUDINĀJUMI". Rakstiskās izsoles piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 17. jūnijā plkst. 10.30 SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS", Aldaru ielā 20/24, Liepājā, pirmā stāvā, 11. kabinetā.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aleksam Žilenam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Turaidas ielā 20–24, Liepājā. Piedzinējs: SIA " Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums ir ēku sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 43,4 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000092734 24, kadastra Nr. 1700 902 6756. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 7800,00 EUR. Izsoles solis 780,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 780,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ. Nr. LV32674811093, depozīta kontā LV91TREL9199001002000, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 9.jūnijs pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 9.jūlijs pulksten 13.00. Tālrunis uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Pāvelam Fjodorovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 27–71, Liepājā. Piedzinējs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 33,00 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000131900 71, kadastra Nr. 1700 902 6690. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 5800,00 EUR. Izsoles solis 580,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 580,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ. Nr. LV32674811093, depozīta kontā LV91TREL9199001002000, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 9.jūnijs pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 9.jūlijs pulksten 13.00. Tālrunis uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sandrim Vēveram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Vānes ielā 9–51, Liepājā. Piedzinējs: SIA " Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 39,1 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4500 51, kadastra Nr. 1700 900 5300. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3900,00 EUR. Izsoles solis 390,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 390,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ. Nr. LV32674811093, depozīta kontā LV91TREL9199001002000, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 9.jūnijs pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 9.jūlijs pulksten 13.00. Tālrunis uzziņām 63622289. I

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Uldim Luteram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Vānes ielā 11–50, Liepājā. Piedzinējs: SIA " Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 39 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4430 50, kadastra Nr. 1700 902 0002. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3900,00 EUR. Izsoles solis 390,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 390,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ. Nr. LV32674811093, depozīta kontā LV91TREL9199001002000, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 9.jūnijs pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 9.jūlijs pulksten 13.00. Tālrunis uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr. 364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē savstarpēji saistītus nekustamos īpašumus (zeme un būves), kas atrodas 14. novembra bulvārī 75, Liepājā (kadastra Nr. 1700 514 0228; 1700 014 0228). Nekustamais īpašums 14. novembra bulvārī 75, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000190574, kadastra Nr. 1700 014 0228, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 850 m2 un nekustamais īpašums 14. novembra bulvārī 75, Liepājā (2/3 domājamās daļas), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000197015, kadastra Nr. 1700 514 0228, ir ēku (būvju) nekustams īpašums. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums 14. novembra bulvārī 75, Liepājā (1/3 domājamā daļa), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000197015, kadastra Nr. 1700 514 0228, ir ēku (būvju) nekustams īpašums. Kreditors: AS BigBank Latvijas filiāle, adrese: Gustava Zemgala gatve 78 – 1, Rīga (Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000197015 reģistrētas būves – dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1700 014 0228 001 un palīgēka, ar kadastra apzīmējumu 1700 014 0228 003, kas uz zemes gabala neatrodas. Uz zemes gabala atrodas saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1700 014 0228 002, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā). Savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena kopā 3400,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 22.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 340,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 2.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 2.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103078277
Firma: SIA "DŪMU RUNCIS"
Adrese: Liepāja, Apriķu iela 10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inese Kniploka, personas kods 2003XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 12.03.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/32417, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 01.06.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103081898
Firma: SIA "Dāvids un Krabis"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 7
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 01.04.2021. lēmumu Nr.6–12/37225
Izdarīts ieraksts: 01.06.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203322645
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV49ZZZ40203322645
Firma: SIA "DD Coaching"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 10A – 50
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Dana Meļņika, personas kods 2810XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00137790821800.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203322838
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ40203322838
Firma: FV KOMFORT SIA
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 103 – 13
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Vladimirs Fiļencovs, personas kods 2701XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00137803051980.

Reģistrācijas numurs: 42103081173
Firma: SIA "FP Izklaide"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 14
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103074171
Firma: SIA "5dim"
Adrese: Liepāja, Apšu iela 15 – 6
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103050370
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Devitude"
Adrese: Liepāja, Dorupes iela 34 – 11
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 26.05.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203321673
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV06ZZZ40203321673
Firma: SIA LE–DREAM
Adrese: Liepāja, Bērzu iela 26
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Gita Lācīte, personas kods 1103XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00137712839659.

Reģistrācijas numurs: 40203139758
Firma: "Red Cab" SIA
Adrese: Rīga, Liepājas iela 35 k–1
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 26.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103039477
Firma: SIA "L 311"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 4
Ieceltas amatpersonas: Gundars Ūdris, personas kods 1205XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra lēmumu 2021.gada 26.maija lēmumu Nr.1–5n/475, atcelts valsts notāra 2021.gada 24.februāra lēmums Nr.6–12/21768, anulēts ieraksts par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra
Reģistrēts: likvidācijas process, pamatojoties uz: Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Izdarīts ieraksts: 26.05.2021.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGVARS MIZĒNS, personas kods 230344–XXXXX, miršanas datums 28.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTA REBUKA, personas kods 220758–XXXXX, miršanas datums 03.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS KRAMĒNS, personas kods 271231–XXXXX, miršanas datums 11.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KAZIS SKUTULS (KAZIS SKUTULAS), personas kods 020639–XXXXX, miršanas datums 23.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA SLIŽE (GALINA SLIZH), personas kods 281232–XXXXX, miršanas datums 26.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA KUNCĪTE, personas kods 190130–XXXXX, miršanas datums 05.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 209878.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 28.jūnijā plkst. 11.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS PUTNIŅŠ, personas kods 130443–XXXXX10805, miršanas datums 19.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 209889.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 16. jūnijā plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS MIGLA, personas kods 301140–XXXXX12905, miršanas datums 12.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA SAULĪTE, personas kods 150331–XXXXX, miršanas datums 28.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KRISTĪNE REIMANE, personas kods 010374–XXXXX, miršanas datums 29.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FRICIS GOTFRĪDS LĀCIS, personas kods 090228–XXXXX, miršanas datums 13.03.2009.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS SEVASTJANOVS, personas kods 051250–XXXXX, miršanas datums 21.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina VALENTĪNU DEMČENKOVU, dzim. 22.01.1955., ka parāds par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 134 – 45, Liepājā, īres maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 651,63; parāda izveidošanas periods ir no 01.07.2020. līdz 30.04.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina OĻEGU TIŠINU, dzim. 1975. gada 16. februārī, kura deklarētā dzīvesvieta ir Atmodas bulvāris 12–22, Liepāja, ierasties uz tiesas sēdi 2021. gada 20. septembrī pulksten 10.00, Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1. stāvā, 1.42. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69334420 Jeļenas Tišinas prasībā pret Oļegu Tišinu par laulības šķiršanu un laulāto kopīgās mantas sadali. Tiesas sēde ir organizēta videokonferences režīmā no Kurzemes rajona tiesas Republikas ielā 14, Liepājā, 15. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam FARAAN MAZHAR CHATHA, dzim. 1993.gada 13.martā, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ganību iela 36/48, Liepāja, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu, civillieta Nr. C69206820, Biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Faraan Mazhar Chatha par parāda un tiesas izdevumu piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi. Tiesa informē, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Arnis Lapiņš. Jums ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 5. kabinetā no 2021. gada 20. jūlija, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, Jums ir tiesības rakstveidā iesniegt tiesai sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa 250.26 panta trešo daļu pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu.