Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola izsludina par nederīgu SOLVITAI LIEĢEI (dzim. PICKĒNA), pers. kods 0106XX–XXXXX, 19.06.1999. izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Tatiana Iakovleva piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Klaipēdas ielā 58/60–76. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 76, 66,0 kv.m platībā un 7/496 domājamajām daļām no būves (kadastra Nr. 17000400386001) un 7/496 domājamajām daļām no zemes (kadastra Nr. 17000400386). Piedzinējs – Liepājas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 27 300 EUR, izsoles sākumcena – 27 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 23.aprīlī un noslēgsies 2021. gada 24.maijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 13.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2730,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Normundam Sovinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 54 – 2, Liepājā. Piedzinēji: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Pērle M, adrese: Daugavas iela 12 – 18, Liepāja, un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 71,1 m2 un 711/22769 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3379 2, kadastra Nr. 1700 900 2710. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 25 400,00 EUR. Izsoles solis 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 12.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2540,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 22.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 24.maijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103060580
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Drivers of the Next Education"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 156
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Rota Brūna, personas kods 1103XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Rota Brūna, personas kods 1103XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 14.04.2021. dalībnieka lēmumu Nr. 001, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.04.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ganību iela 156

Reģistrācijas numurs: 40103634208
Firma: SIA FRO–YO
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3A
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 08.01.2021. lēmumu Nr.6–12/2268
Izdarīts ieraksts: 19.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103056212
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLONS"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 26
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 16.04.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103075798
Firma: SIA "KV Service"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 84 – 47
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Krists Veršels, personas kods 0908XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Krists Veršels, personas kods 0908XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 07.04.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.04.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Klaipēdas iela 84 – 47

Reģistrācijas numurs: 42103075355
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ciku–Caku"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 17
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Beatrise Ķēde, personas kods 0812XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 19.02.2021. lēmumu Nr.6–12/19506, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103075340
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Denim Stripe"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 17
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Khalil Ahmad Chaudhry, personas kods 0810XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 19.02.2021. lēmumu Nr.6–12/19513, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103072344
Firma: SIA "KUŠS, Nesaki nevienam"
Adrese: Liepāja, Celmu iela 2 – 47
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Santa Sudmale, personas kods 0808XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Santa Sudmale, personas kods 0808XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.03.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.24/03/2021–1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.04.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Celmu iela 2 – 47

Reģistrācijas numurs: 40203049990
Firma: SIA "VEESP"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 17
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 14.04.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203310294
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ40203310294
Firma: SIA "MežaZars"
Adrese: Liepāja, Mālu iela 31 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Arturs Mežainis, personas kods 2705XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Gatis Zariņš, personas kods 1502XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203310311
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV66ZZZ40203310311
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Extra FLY"
Adrese: Liepāja, Zāļu iela 16 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Dina Bruže, personas kods 2601XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 50203309691
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV60ZZZ50203309691
Firma: RANGEFUL SIA
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 46A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Vadims Kalējs, personas kods 2003XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZITA LAŽAUSKIENE, personas kods 300649–XXXXX, miršanas datums 27.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS LĪBEKS, personas kods 280144–XXXXX, miršanas datums 16.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVA GENOVAITE LINDE, personas kods 300935–XXXXX, miršanas datums 22.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DACE GRUNTMANE, personas kods 100260–XXXXX, miršanas datums 27.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALVIS AIVARS BALODIS, personas kods 300738–XXXXX, miršanas datums 06.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMARA DANČENKO (TAMARA DANCHENKO), personas kods 140432–XXXXX, miršanas datums 24.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA VĀRNA, personas kods 060427–XXXXX, miršanas datums 19.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 208270.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 11. maijā plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUTA ONA GALKIENE, personas kods 010131–XXXXX, miršanas datums 03.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS KOPŠTĀLS, personas kods 161227–XXXXX, miršanas datums 23.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Tiesu nolēmumi

Ar Kurzemes rajona tiesas 2021. gada 29. marta spriedumu C69 1736 21, grozīt ar Liepājas rajona Tautas tiesas 1989.gada 28.novembra spriedumu lietā Nr. 2–501 Ainaram Blumbergam noteikto pilnīgas rīcībspējas ierobežojumu, nosakot AINARAM BLUMBERGAM, pers. kods 2108XX–XXXXX, rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās un citās finanšu institūcijās, apdrošināšanas, medicīnas un ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā.
Noteikt, ka aizgādnis patstāvīgi rīkojas visās jomās, kurās Ainaram Blumbergam ierobežota rīcībspēja.
Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 20. aprīlī.

Uzaicinājumi uz tiesu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2021.gada 5.februārī tiesā saņemts Kurzemes apgabaltiesas 5.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes pieteikums par izsoles akta apstiprināšanu VIKTORIJAI ŽUKOVAI, dzim. 07.03.1973., un ANTONAM PETROVAM, dzim. 28.11.1990., piederošajām 2/3 domājamajām daļām no nekustamā īpašuma Šķēdes ielā 15–53, Liepājā, kadastra numurs 1700 900 0321, un nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Parādnieku Viktorijas Žukovas un Antona Petrova deklarētā dzīvesvieta ir Krievijas Federācija. Ar 2021.gada 15.februāra lēmumu ierosināta civillieta Nr. C30412521. Prasības pieteikumu var saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Ieriķu ielā 5, Rīgā. Prasības pieteikums rakstveida procesā tiks izskatīts 2021.gada 7.jūnijā.