Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Maksātnespējas procesu administrators Reno Tumens (prakses vieta: Ķekavas novads, Baloži, Mākoņu iela 11, LV–2112) rīko SIA "BOGEMA" (reģ. Nr. 42102023799, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28–11, Rīga, LV–1011) piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kopējo platību 2867 kv.m un uz tā esošās ražošanas ēkas ar kopējo platību 833,1 kv.m, kas atrodas Liepājā, O.Kalpaka ielā 38A (kadastra Nr. 1700 011 0458) un reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0042 8855, otro izsoli ar lejupejošu soli. Nekustama īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) noteikts – EUR 29 000 apmērā, izsoles solis – EUR 1000 apmērā, nodrošinājuma summa – EUR 2900 apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 09.04.2021. plkst. 13.00 un noslēgsies 10.05.2021. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.04.2021. plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summa SIA "BOGEMA" vārdā atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV37HABA0551049968319, AS "SWEDBANK" un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 29498627. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ņemot vērā, ka administrators atzīstams par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, administratora pienākums iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Maksātnespējas procesu administrators Reno Tumens (prakses vieta: Ķekavas novads, Baloži, Mākoņu iela 11, LV–2112) rīko SIA "BOGEMA" (reģ. Nr. 42102023799, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28–11, Rīga, LV–1011) piederošo 20/1200 domājamo daļu no būvju īpašuma (daļā (589,7 kv.m) no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 1700 011 0328 016), kas atrodas Liepājā, Flotes ielā 16 (kadastra Nr. 1700 511 0328) un reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 3767, otro izsoli ar lejupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) noteikts – EUR 33 000 apmērā, izsoles solis – EUR 1000 apmērā, nodrošinājuma summa – EUR 3300 apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 09.04.2021. plkst. 13.00 un noslēgsies 10.05.2021. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.04.2021. plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summu SIA "BOGEMA" vārdā atvērtā norēķinu kontā Nr. LV37HABA0551049968319, AS "SWEDBANK" un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 29498627. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Nekustama īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ņemot vērā, ka administrators atzīstams par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, administratora pienākums iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Mārtiņam Ķipstam piederošās ½ domājamās daļas nekustamā īpašuma Liepājā, Siguldas ielā 27–4. Nekustamais īpašums sastāv no  dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Liepājā, Siguldas ielā 27, 35,8 m² platībā, 358/22372 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 17000400404001) un 358/22372 kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 17000400404). Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Egita Ķipste: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 6100 EUR, izsoles sākumcena – 6100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 610,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 9.aprīlī un noslēgsies 2021. gada 10.maijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 29.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 610,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103072062
Firma: SIA "Taxofon Latvia"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 27 – 25
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aigars Ģērmanis, personas kods 0606XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Aigars Ģērmanis, personas kods 0606XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 25.03.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.04.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Siļķu iela 27 – 25

Reģistrācijas numurs: 42103082802
Firma: SIA "Construction AK"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 59 – 4
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 31.03.2021. lēmums lietā Nr. C69191120
Izdarīts ieraksts: 06.04.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 40002189284
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV21ZZZ40002189284
Firma: IK Sproģis Real Estate
Adrese: Liepāja, Ventas iela 2 – 12
Komersants: Jānis Sproģis, personas kods 1908XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00136587432058.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203307453
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV20ZZZ40203307453
Firma: SIA Fres
Adrese: Liepāja, Stūrmaņu iela 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Valde: Kristīne Kalniņa, personas kods 2405XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mārcis Puriņš, personas kods 2907XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00136593363017.

Reģistrācijas numurs: 42103052066
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAND V"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 62 – 18
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Oksana Fedorčenko, personas kods 1710XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Oksana Fedorčenko, personas kods 1710XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 28.03.2021. dalībnieka lēmumu Nr.28–03/2021, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 01.04.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Oskara Kalpaka iela 62 – 18, Liepāja, LV–3405

Reģistrācijas numurs: 42103086414
Firma: SIA "GRIVALDI PLUSS"
Adrese: Liepāja, Ālandes iela 4
Iecelts: Administrators: Ludmila Jurisone, personas kods 240552–11355, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 01.04.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103073439
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AirBoard"
Adrese: Liepāja, Zāļu iela 40
Iecelts: Administrators: Aleksejs Panasins, personas kods 0502XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 01.04.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103069876
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blue Shock Race"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 113
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 31.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203306388
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV63ZZZ40203306388
Firma: SIA "BSR International"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 113
Parakstītais pamatkapitāls: 30000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 30000.00 EUR
Valde: Artūrs Beiers, personas kods 2208XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Artis Daugins, personas kods 2406XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103000897
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS"
Parakstītais pamatkapitāls: 24858611.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 24858611.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 30.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 29.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203305626
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ40203305626
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deko AL"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Līga Šneidere, personas kods 2704XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS RJABKO, personas kods 170464–XXXXX, miršanas datums 19.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS GETIŅŠ, personas kods 210333–XXXXX, miršanas datums 01.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARALDS SPUNDE, personas kods 120742–XXXXX, miršanas datums 23.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS ĻITVINOVS (ANATOLY LITVINOV), personas kods 130837–XXXXX, miršanas datums 18.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SANTA TRAPENCIERE, personas kods 060974–XXXXX, miršanas datums 08.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAIRIS LEIMANIS, personas kods 220373–XXXXX, miršanas datums 13.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KRISTĪNE GRĪNE, personas kods 110793–XXXXX, miršanas datums 28.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS VĪTOLS, personas kods 240949–XXXXX, miršanas datums 24.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA GŪTMANE, personas kods 010234–XXXXX, miršanas datums 31.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA ZUĻĢE, personas kods 250745–XXXXX, miršanas datums 17.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INETA LEINARTE, personas kods 071267–XXXXX, miršanas datums 31.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS DREIBLATHENS, personas kods 080231–XXXXX, miršanas datums 14.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 26.aprīlī plkst.10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS PĒRKONS, personas kods 151155–XXXXX, miršanas datums 25.09.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Politisko partiju reģistra ziņas


Reģistrācijas numurs: 40008087572
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV69ZZZ40008087572
Nosaukums: "LIEPĀJAS PARTIJA"
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Edvīns Striks, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem
Ieceltas amatpersonas: Valde: Gunārs Ansiņš, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Oskars Arnolds Dombrovskis, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Uldis Hmieļevskis, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Dace Kārkla, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Kristīne Niedre–Lathere, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Vita Plūksna, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Uldis Sesks, ar tiesībām pārstāvēt partiju atsevišķi; Helvijs Valcis, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Nataļja Vecvagare, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem
Reģistrēts: mainītas amatpersonas
Izdarīts ieraksts: 05.04.2021.
Publikācijas Nr.: POL00136566933959.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesā atrodas civillieta Nr. 3–12/2970/5 AS "Ge Money" pieteikumā par saistību izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Sergeju Arejevu. Kurzemes rajona tiesā saņemts AS "MG Capital" un SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses aizstāšanu civillietā Nr.3–12/2970/5. Kurzemes rajona tiesa paziņo SERGEJAM AREJEVAM, dzim. 1984.gada 15.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Spīdolas iela 10–21, Liepāja, ka 2021. gada 13.maijā tiesnese Inta Pūce rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izskatīs AS "MG Capital" un SIA "Intrum Latvia" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.3–12/2970/5. Sergejam Arejevam ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības. Lietā pieņemto tiesas nolēmuma norakstu Sergejs Arejevs varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2021. gada 13.maijā.

Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija paziņo, ka 2021.gada 18.maijā rakstveida procesā tiks izskatīta civillieta Nr. C69311620 Luminor Bank AS prasībā pret Agri Čīmu, Lusine Saribekjanu un Eduardu Eglīti par parāda piedziņu un piedziņas vēršanu uz nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu no laulāto kopīgās mantas sakarā ar Lusine Saribekjanas un Eduarda Eglīša apelācijas sūdzību par Kurzemes rajona tiesas 2021.gada 11.janvāra spriedumu. Atbildētāja AGRA ČĪMAS pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Dārtas iela 28–1, Liepāja, LV–3401. Apelācijas sūdzība tiks izskatīta Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu Lienas Jansones, Zaigas Zaicevas un Astras Klaišes sastāvā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 74.panta otrās daļas 3.punktu pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnešiem, iesniedzot motivētu pieteikumu ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Pēc lietas izskatīšanas tiesa rakstveidā paziņos lietas dalībniekiem par nolēmuma pieejamības datumu.