Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Ruslanam Cvībelim piederošo nekustamo īpašumu Raiņa ielā 57–8, Liepājā, kadastra Nr.17009025129. Parādnieks – Ruslans Cvībelis. Piedzinējs – SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416. Novērtējums – EUR 10 700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kadastra apzīmējums 17009025129, kopējā platība 41,7 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošas kopīpašuma 407/5226 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 17000200390001, no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 17000200390002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000200390, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, kadastra Nr.17009025129. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 700,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 14.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 15.februāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 3.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1070,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40103421216
Firma: SIA "Baltic Contractor"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 116 – 7
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 05.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40003871765
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTLUX"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 7
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 09.10.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/152811
Izdarīts ieraksts: 05.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103063642
Firma: SIA "Libava Projects"
Adrese: Liepāja, Sporta iela 9 – 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Juris Cekuls, personas kods 1301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Megija Anna Cekule, personas kods 3103XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 01.12.2020. Dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.01.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Dzirnavu iela 151 – 37, Rīga, LV–1050

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203283348
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV82ZZZ40203283348
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TPN"
Adrese: Liepāja, Katedrāles iela 15 – 26
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Vita Pančenko, personas kods 1410XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103049526
Firma: SIA "SMART POWER"
Adrese: Liepāja, Siena iela 5 – 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2846.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2846.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andris Butrims, personas kods XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 30.12.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103590007
Firma: SIA "MC ATĒNA"
Adrese: Liepāja, Viršu iela 7A – 2
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103028647
Firma: SIA "LV AGRO"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 6/8 – 17
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 30.12.2020. lēmums lietā Nr. C69395418
Izdarīts ieraksts: 04.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103065728
Firma: SIA "M.A. Tehnika"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 54 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 18.12.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/211999
Izdarīts ieraksts: 30.12.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103970466
Firma: SIA "SASPRAUDĪTE"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 21
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Nikolay Salivanov, dzimšanas datums: 22.07.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 55Nr.2132613, izdošanas datums: 28.10.2014., Krievija, izdevējs: FMS 32002, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 01.10.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/148381, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 29.12.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103000897
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS"
Parakstītais pamatkapitāls: 24459211.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 24459211.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 29.12.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.12.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203282766
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV82ZZZ40203282766
Firma: Sapnas SIA
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Justinas Šaltys, dzimšanas datums: 18.06.1981., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 25123895, izdošanas datums: 05.08.2019., Lietuva, izdevējs: Vilnius (19), valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS AVSEJENKO, personas kods 210142–XXXXX, miršanas datums 22.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 23.februārī plkst. 14.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIGA ELFRIDA BĒTA, personas kods 040637–XXXXX, miršanas datums 15.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS GRIGURKO, personas kods 230151–XXXXX, miršanas datums 01.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS VLASOVS (VASILY VLASOV), personas kods 200538–XXXXX, miršanas datums 07.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KLAUSS JURGENS VĒRMEISTERS (KLAUS JUERGEN WEHRMEISTER), personas kods 111138–XXXXX, miršanas datums 07.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 08.11.2021.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA KUNDZIŅA, personas kods 230826–XXXXX, miršanas datums 11.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFRĒDS ŠAUDINIS, personas kods 070461–XXXXX, miršanas datums 17.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA BIEDRE, personas kods 050430–XXXXX, miršanas datums 14.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 19.februārī plkst. 9.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA JURSONE, personas kods 010236–XXXXX, miršanas datums 02.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS TENISONS, personas kods 120347–XXXXX, miršanas datums 23.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS TIŠKUS, personas kods 080341–XXXXX, miršanas datums 01.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA VIŽINA, personas kods 010930–XXXXX, miršanas datums 13.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Tiesu nolēmumi

Ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 14. decembra spriedumu civillietā C69 3968/20 ierobežot KRISTERA PAULIKA, pers. kods 1308XX–XXXXX, rīcībspēju šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās un citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā.
Noteikt, ka Kristera Paulika aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās viņam ir ierobežota rīcībspēja.
Nodibināt Kristeram Paulikam aizgādnību, sprieduma izpildi šinī daļā uzdot Liepājas pilsētas bāriņtiesai. Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 5. janvārī.

Ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 14. decembra spriedumu civillietā C69 4082/20 ierobežot VIKTORIJAS MAĻCEVAS, pers. kods 0110XX–XXXXX, rīcībspēju šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās un citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā.
Noteikt, ka Viktorijas Maļcevas aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās viņam ir ierobežota rīcībspēja.
Nodibināt Viktorijai Maļcevai aizgādnību, sprieduma izpildi šinī daļā uzdot Liepājas pilsētas bāriņtiesai. Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 5. janvārī.