Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajam Andrejam Katorinam piederošo nekustamo īpašumu Pāvilostas iela 5–72, Liepāja, kadastra Nr. 17009019478. Parādnieks: Andrejs Katorins. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums:  EUR 2300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kopējo platību 35,4 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 354/51093 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020350001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020350. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009019478. Pirmās izsoles sākumcena EUR 2300,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 25.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 28.decembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 15.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 230,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Kaļķu iela 11, Liepāja, kadastra numurs 1700 034 0236, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1700 034 0236, ar kopējo platību 502 m². Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamā īpašuma īpašniece – Solveiga Požarska. Piedzinējs – PlusPlus Baltic OU, juridiskā adrese: Tartu mnt 83, Tallinn 10115, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 8200,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 820,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 20. novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 19. decembris plkst. 13.00.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajam Genādijam Kuzminam piederošo nekustamo īpašumu Viršu iela 6–30, Liepāja, kadastra Nr.17009023915. Parādnieks: Genādijs Kuzmins. Kreditori: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40203154352, Skanstes iela 12, Rīga, LV–1013, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, AS SWEDBANK, reģistrācijas Nr. 40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV–1048. Novērtējums: EUR 6000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kopējo platību 50,0 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 500/36834 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020354001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020354. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009023915. Pirmās izsoles sākumcena EUR 6000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 24.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 28.decembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 600,00. Tālr. 63232382.

Maksātnespējas procesu administrators Ainārs Vīnkalns, amata apliecība Nr. 00105, prakses vieta: Vīlandes iela 5–11, Rīga, LV–1010, paziņo, ka SIA "Baltik Eko Group", reģ. Nr. 40003946364, maksātnespējas procesa ietvaros tiek rīkota nekustamā īpašuma zemes gabala 4086 m2 platībā Grīzupes ielā 10A, Liepājā, kadastra numurs 1700 002 0425, kas ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000499637, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma īpašnieks: maksātnespējīgā SIA "Baltik Eko Group", reģ. Nr. 40003946364, nodrošinātais kreditors: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta, reģ. Nr. 90000069281, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, personā. Uz izsolāmā zemes gabala atrodas būves, kuru īpašuma tiesības nav reģistrētas. Izsolāmā nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) 8000 EUR, izsoles sākumcena 8000 EUR, izsoles solis 500 EUR, izsoles sākuma datums: 2020. gada 20. novembris, izsoles noslēguma datums 2020. gada 21. decembris plkst. 13.00. izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. decembra plkst. 23.59 iemaksā SIA "Baltik Eko Group", reģ. Nr. 40003946364, norēķinu kontā LV30HABA0551017695672, a/s "Swedbank" nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (800 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izsoles rīkotājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma dienai. Informāciju sakarā ar izsoli iespējams saņemt pa tālruni +371 67324616, e–pastu: ainars@vinkalns.lv.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 50203273731
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV10ZZZ50203273731
Firma: SIA "Goldland"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 19 – 40
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Andrejs Zvaigzne, personas kods 1806XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00133556028553.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203273602
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV63ZZZ40203273602
Firma: SIA TSO
Adrese: Liepāja, Nākotnes iela 13 – 19
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Klāvs Oliņš, personas kods 0503XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00133534910850.

Reģistrācijas numurs: 42103080426
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letizia"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 4 – 10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Olga Smirnova, personas kods 2012XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Olga Smirnova, personas kods 2012XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz dalībnieka 28.10.2020. lēmumu Nr.1/20, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.11.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Sakņu iela 4 – 10, LV–3405

Reģistrācijas numurs: 42103059346
Firma: SIA "AM sorex"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 4 – 10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Irina Mihailova, personas kods 1002XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Irina Mihailova, personas kods 1002XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.11.2020. dalībnieka lēmumu Nr.1/20, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.11.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rojas iela 4–10, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203273208
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV31ZZZ40203273208
Firma: SIA "GrandBūve"
Adrese: Liepāja, Dīķa iela 5 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Igors Romaņuks, personas kods 1712XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00133481641533.

Reģistrācijas numurs: 52103054321
Firma: SIA "BLLK 2"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 5 – 70
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Anatolijs Smirnovs, personas kods 2707XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Anatolijs Smirnovs, personas kods 2707XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.09.2020. Lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.11.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 5 – 70

Reģistrācijas numurs: 52103078461
Firma: SIA "GTSPRO"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 9 – 2
Ieceltas amatpersonas: valde: Genādijs Prohorovs, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra 10.11.2020. lēmumu Nr.1–5n/664, atcelts valsts notāra 2020.gada 3.marta lēmums Nr.6–12/28147 un atjaunota sabiedrības darbība, reģistrētas izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 10.11.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203272908
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV80ZZZ40203272908
Firma: SIA "Real Red"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 1 – 59
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Genrihs Gope, personas kods 1505XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203272927
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ40203272927
Firma: SIA Poke World
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 22A – 8
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Kristaps Dlužņevskis, personas kods 2107XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS ĀBOLS, personas kods 250735–XXXXX, miršanas datums 22.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SINTIJA ŅEKRASOVA, personas kods 190386–XXXXX, miršanas datums 27.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA NAUŠKINA, personas kods 060533–XXXXX, miršanas datums 16.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DACE ANSONE, personas kods 130450–XXXXX, miršanas datums 23.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SANDRA KAZBUĶE, personas kods 140664–XXXXX, miršanas datums 16.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA ANTONIJA, personas kods 191029–XXXXX, miršanas datums 11.01.2004.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020.gada 16.decembrī plkst. 12.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪGA JONAITE, personas kods 170955–XXXXX, miršanas datums 05.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 3696 20, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret KESTUTI LAUMAKI un NATALIJU LAUMAKIENI par naudas piedziņu. Atbildētājiem Kestutim Laumakim (dzim. 11.03.1972.) un Natalijai Laumakienei (dzim. 09.06.1972.), pēdējā zināmā dzīvesvieta: Baseina iela 27/31 – 12, Liepāja, LV–3401, tiek paziņots, ka tiesnese I. Kadeģe vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājiem Kestutim Laumakim un Natalijai Laumakienei ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2020.gada 28.decembrī. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48. panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.