Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Romānam Mežvinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Tirgus ielā 40–3, Liepājā. Piedzinējs: AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 17,9 kv.m un 179/2905 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3178 3, kadastra Nr. 1700 902 9613. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 4000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 3000,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 11.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 400,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 22.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Aldaru ielā 31/33–5, Liepājā, kadastra Nr. 17009030096, ar kopējo platību 48,6 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 520 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemesgabalam Miltu ielā 3, Liepājā, kadastra Nr.1700 021 0137, ar kopējo platību 609 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14 300 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 1430 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemesgabalam Kuldīgas ielā 26A, Liepājā, kadastra Nr.1700 014 0273, ar kopējo platību 693 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4500 EUR, izsoles solis – 300 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 450 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemesgabalam Šaurajā ielā 6, Liepājā, kadastra Nr.1700 032 0307, ar kopējo platību 656 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 32 300 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 3230 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Šķēdes ielā 15–53, Liepājā. Piedzinējs: Biedrība Šķēdes 15, adrese: Šķēdes iela 15–22, Liepāja. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 55,8 kv.m un 14/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2630 53, kadastra Nr. 1700 900 0321. Izsolē tiek pārdotas 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, zemesgrāmatā reģistrētas uz Jurija Petrova (Yury Petrov) vārda, kuras mantojumā pieņēmuši Viktorija Žukova un Antons Petrovs (katram 1/3 domājamā daļa). Nekustamā īpašuma (2/3 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 9678,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 10.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 967,80 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 21.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 20.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemesgabalam Jelgavas ielā 39, Liepājā, kadastra Nr.1700 021 0202, ar kopējo platību 1320 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 17 500 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 1750 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Brīvības ielā 89–9A, Liepājā, kadastra Nr.17009031130, ar kopējo platību 21,6 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 220 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 17–24, Liepājā, kadastra Nr.17009031711, ar kopējo platību 52,3 kv.m, kas atrodas divstāvu 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5100 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 510 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Nākotnes ielā 17–15, Liepājā, kadastra Nr.17009032181, ar kopējo platību 29,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1800 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 180 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņ ām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Nākotnes ielā 19–10, Liepājā, kadastra Nr.17009033487, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 160 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Rīgas ielā 59–3, Liepājā, kadastra Nr.17009030454, ar kopējo platību 39,4 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 400 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Tirgus ielā 19–6, Liepājā, kadastra Nr.17009031035, ar kopējo platību 19,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2100 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 210 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Tirgus ielā 19–7, Liepājā, kadastra Nr.17009031038, ar kopējo platību 8,4 kv.m, kas atrodas divstāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600 EUR, izsoles solis – 60 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 60 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Piltenes ielā 1–2N, Liepājā, kadastra Nr.17009029374, ar kopējo platību 157,8 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 23.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 23.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 140 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.


SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 1/3 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr. 53 Šķēdes ielā 15, Liepājā, kadastra Nr.1700 900 0321. Izsoles sākumcena EUR 4200,00, nodrošinājums – EUR 420,00, izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 21.10.2020., izsoles noslēgums – 20.11.2020. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.11.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr. LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107–924_e–izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103069749
Firma: SIA "AB Productions"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 70 – 15
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 19.10.2020.

Reģistrācijas numurs: 40203022958
Firma: SIA "FORTEM"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 22
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 16.06.2020. lēmumu Nr.6–12/62385
Izdarīts ieraksts: 19.10.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 19.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203267606
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV62ZZZ40203267606
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liams"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 10 – 28
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ivars Šenbergs, personas kods 1707XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00132941721674.

Reģistrācijas numurs: 40103834731
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HBR OMEGA"
Adrese: Liepāja, Spīdolas iela 12 – 16
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 16.10.2020.
Ar valsts notāra 16.10.2020. lēmumu Nr.6–12/104444, labota kļūda juridiskajā adresē

Reģistrācijas numurs: 42103057839
Firma: SIA "NASA projects"
Adrese: Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 2A – 20
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Natālija Kadeģe, personas kods 1912XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Natālija Kadeģe, personas kods 1912XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 12.10.2020. dalībnieka lēmumu Nr.2020–1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.10.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Eduarda Veidenbauma iela 2A – 20, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 15.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203266935
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ40203266935
Firma: SIA "DL TRANSPORTS"
Adrese: Liepāja, Caunu iela 10
Parakstītais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Valde: Dāvis Lekstutis, personas kods 0907XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00132896763960.

Reģistrācijas numurs: 40203187692
Firma: SIA EIPU
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kaspars Zeme, personas kods 3105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Antra Griģe, personas kods 2210XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 14.10.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103052297
Firma: SIA "GLG"
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kaspars Zeme, personas kods 3105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Līga Zitmane–Zihmane, personas kods 1512XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 14.10.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103516112
Firma: SIA "GAVAH"
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kaspars Zeme, personas kods 3105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Līga Zitmane–Zihmane, personas kods 1512XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 14.10.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103081900
Firma: SIA "AirBoard Tech"
Adrese: Liepāja, Zāļu iela 40
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elviss Straupenieks, personas kods 0109XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Elviss Straupenieks, personas kods 0109XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 09.10.2020. dalībnieka lēmumu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.10.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Zāļu iela 40, LV–3401

Reģistrācijas numurs: 42103029445
Firma: SIA "Namīpašnieks"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Antra Piķele, personas kods 0509XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Antra Piķele, personas kods 0509XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 09.10.2020. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.10.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Strazdu iela 7

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203266583
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV38ZZZ40203266583
Firma: SIA "Wood Job"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 16 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2750.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2750.00 EUR
Valde: Aleksandrs Kašajevs, personas kods 2911XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.10.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203266507
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV53ZZZ40203266507
Firma: SIA "BOTEIN"
Adrese: Liepāja, Zviedru iela 14 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Igor Osadčuk, dzimšanas datums: 27.03.1965., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 24255364, izdošanas datums: 07.09.2016., Lietuvas Republika, izdevējs: Klaipeda (60), valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA RUDZĪTE, personas kods 070657–XXXXX, miršanas datums 24.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRIS LIPARTS, personas kods 251037–XXXXX, miršanas datums 01.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS HARLAMOVS (VLADIMIR KHARLAMOV), personas kods 210435–XXXXX, miršanas datums 26.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Testaments tiks nolasīts zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā, 2020.gada 30.oktobrī plkst. 11.00.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA CĒRPA, personas kods 030329–XXXXX, miršanas datums 12.02.2013.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS RAGEĻS, personas kods 220438–XXXXX, miršanas datums 07.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS ŠANDIREVS, personas kods 290668–XXXXX, miršanas datums 04.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Tiesu nolēmumi

Ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 24. septembra spriedumu civillietā C69–3235/20 grozīt ar Liepājas tiesas 2013.gada 1.marta spriedumu lietā Nr.C20–2020/13 DIĀNAI UGNAI, pers. kods 1909XX–XXXXX, noteiktos rīcībspējas ierobežojumus, un noteikt viņai šādu rīcībspējas ierobežojuma apjomu: darījumu slēgšanā, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, interešu pārstāvībai valsts, pašvaldības iestādēs un jebkurā citā iestādē. Noteikt, ka visās jomās, kurās Diānai Ugnai, ierobežota rīcībspēja, aizgādnis rīkojas patstāvīgi. Nodibināt Diānai Ugnai, pers. kods 1909XX–XXXXX, aizgādnību. Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2020. gada 15. oktobrī.

Uzaicinājums nokārtot saistības


Paziņojums par no Aizdevuma līguma izrietošā parāda piedziņu
"Swedbank" AS, turpmāk tekstā – "Banka" un INTA DZENE (dzim. 11.10.1969.), turpmāk tekstā – "Aizņēmējs", 21.11.2006. noslēdza aizdevuma līgumu 06–136333–PK, turpmāk tekstā – "Aizdevuma līgums".
"Swedbank" AS, pamatojoties uz Aizņēmēja no Aizdevuma līguma izrietošo saistību neizpildi kopš 20.09.2019., nokavējot Aizdevuma līgumā noteiktos aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, pamatojoties uz Aizdevuma līguma II daļas 5.4.1. punktu ir paziņojusi par atkāpšanos no Aizdevuma līguma un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar Aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu, kā arī no Aizdevuma līguma izrietošos blakus prasījumus.
No Aizdevuma līguma izrietošās pamatsummas parāda apmērs šī paziņojuma sagatavošanas dienā ir EUR 13 505,96.
INTA DZENE (dzim. 11.10.1969.), tiek brīdināta, ka "Swedbank" AS vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma:
Nekustamā īpašuma apraksts
Mežu iela 41–22, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 6573, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina OĻEGU TIŠINU, dzim. 1975. gada 16. februārī, kura deklarētā dzīvesvieta ir Atmodas bulvāris 12–22, Liepājā, ierasties uz tiesas sēdi 2020. gada 7. decembrī pulksten 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1. stāvā, 1.41. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69334420 Jeļenas Tišinas prasībā pret Oļegu Tišinu par laulības šķiršanu un laulāto kopīgās mantas sadali. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.