Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi


Uzskatīt par nederīgu INDRAS URKAUSKAS, pers. kods 0503XX–XXXXX, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr. 190374, izsniegtu 1975.gada 27.jūnijā.

Uzskatīt par nederīgu LAURAS HARTMANES Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas diplomu DPVA Nr.042250, izsniegtu 2007.gada 16.jūnijā.

Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pīlādžu ielā 33–5, Liepājā, kadastra Nr.17009030994, ar kopējo platību 25,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 310,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pīlādžu ielā 33–6, Liepājā, kadastra Nr.17009031004, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 370,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Zāļu ielā 30–3, Liepājā, kadastra Nr.17009030788, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 310,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Kuršu ielā 11/13–28N, Liepājā, kadastra Nr.17009031676, ar kopējo platību 11,2 kv.m (atsevišķa vienstāva noliktavas ēka nekustamā īpašuma sastāvā, kas sastāv divām būvēm un zemes.) Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 60,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 52/56–10, Liepājā, kadastra Nr.17009030644, ar kopējo platību 23,8 kv.m, kas atrodas četrstāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3040,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 300,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6–9, Liepājā, 214/625 domājamajām daļām no dzīvokļa ar kopējo platību 89,9 kv.m, kurām atbilst 1 atsevišķa telpa 21,4 kv.m platībā un 1 telpa 4,3 kv.m platībā, kas atrodas trīsstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā, kadastra Nr.17009026854. Dzīvokļa kopīpašniekam ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 440,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam 1905.gada ielā 30–6, Liepājā, kadastra Nr.17009030093, ar kopējo platību 49 kv.m, kas atrodas divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5800,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 580,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Dorupes ielā 23–3, Liepājā, kadastra Nr.17009030611, ar kopējo platību 21,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 250,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Emīlijas ielā 12–3, Liepājā, kadastra Nr.17009030845, ar kopējo platību 42,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 370,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Jelgavas ielā 12–6, Liepājā, kadastra Nr.17009028803, ar kopējo platību 24,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 280,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Kurzemes ielā 8–10, Liepājā, kadastra Nr.17009030475, ar kopējo platību 37,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 370,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 55–5, Liepājā, kadastra Nr.17009033160, ar kopējo platību 35,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 22.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 360,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Graudu ielā 43–86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas piecstāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā un zemes 10/1000 kopīpašuma domājamajām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 24 500,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 2450,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 57–7A, Liepājā, kadastra Nr.17009033202, ar kopējo platību 15,1 kv.m, kas atrodas divstāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 800,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 80,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 59–1, Liepājā, kadastra Nr.17009032680, ar kopējo platību 47,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 240,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Klaipēdas ielā 92–54N, Liepājā, kadastra Nr.17009029239, ar kopējo platību 99,7 kv.m, kas atrodas piecstāvu 54 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 260,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Laivu ielā 9–1, Liepājā, kadastra Nr.17009033152, ar kopējo platību 44,4 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 240,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lazaretes ielā 4A–3, Liepājā, kadastra Nr.17009033201, ar kopējo platību 41,1 kv.m, kas atrodas divstāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 460,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Toma ielā 7–14, Liepājā, kadastra Nr.17009031241, ar kopējo platību 12 kv.m, kas atrodas četrstāvu 109 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 270,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Turaidas ielā 12–1, Liepājā, kadastra Nr.17009031835, ar kopējo platību 32,4 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 36 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4100,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 410,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Viršu ielā 6–47, Liepājā, kadastra Nr.17009031728, ar kopējo platību 31,6 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 320,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–54, Liepājā, kadastra Nr.17009031802, ar kopējo platību 16,3 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2160,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 220,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–63, Liepājā, kadastra Nr.17009031799, ar kopējo platību 16,8 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2240,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 220,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–64, Liepājā, kadastra Nr.17009031794, ar kopējo platību 16,4 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2160,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 220,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–70, Liepājā, kadastra Nr.17009031735, ar kopējo platību 35,4 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3040,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 300,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–106, Liepājā, kadastra Nr.17009031736, ar kopējo platību 35,2 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 320,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–114, Liepājā, kadastra Nr.17009031739, ar kopējo platību 43,2 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3440,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 340,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–123, Liepājā, kadastra Nr.17009031725, ar kopējo platību 35 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2960,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 12.oktobrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 1.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 300,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40203080123
Firma: SIA "SC Liepāja"
Prokūra
Izbeigta: Argods Lūsiņš, personas kods 0908XX–XXXXX, prokūrists bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izbeigta prokūra
Izdarīts ieraksts: 11.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103021390
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMANS O"
Adrese: Liepāja, Jāņa Asara iela 17A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Hovsep Hovsepyan, personas kods 2805XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.05.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/79501, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103050633
Firma: SIA "D 5"
Adrese: Liepāja, Rucavas iela 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārtiņš Dreiblathens, personas kods 1506XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.05.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/79527, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103063290
Firma: SIA "AIP"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 4 – 72
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andris Peņķis, personas kods 0810XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.05.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/79526, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103113021
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV07ZZZ42103113021
Firma: SIA KB Tosmare
Adrese: Liepāja, Sliežu iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Normunds Ozoliņš, personas kods 1109XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Gatis Svētiņš, personas kods 1809XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131602455142.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203253095
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ40203253095
Firma: Sales Factory, SIA
Adrese: Rīga, Liepājas iela 35A – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Heiko Waldemar Klein, personas kods 327285–68755, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131626846158.

Reģistrācijas numurs: 42103069626
Firma: SIA "PRO FITTERS"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 7 – 73
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Dūkups, personas kods 1111XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jānis Kope, personas kods 2106XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Aldis Leismanis, personas kods 1401XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Dairis Ziemelis, personas kods 3001XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Dairis Ziemelis, personas kods 3001XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 03.08.2020. dalībnieku sapulces protokolu Nr.3/2020, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.08.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Rojas iela 7 – 73

Reģistrācijas numurs: 42103020183
Firma: SIA "JAUNA NĪCA"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 4 – 18
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 07.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103076651
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSR Liepāja"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Artis Daugins, personas kods 2406XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.08.2020.
Izmaiņas komercreģistra ierakstos veiktas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 07.08.2020. lēmumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BSR Liepāja" lietā

Reģistrācijas numurs: 42102029594
Firma: IK "BRAŠA"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 25 – 14
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības atjaunošana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 31.07.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/116347
Izdarīts ieraksts: 06.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103064332
Firma: SIA "GJ Transports"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 65 – 1B
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Gmireks, personas kods 1809XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Jānis Gmireks, personas kods 1809XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 01.07.2020. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.08.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Uliha iela 65 – 1B

Reģistrācijas numurs: 42103081582
Firma: "iDrone" SIA
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 3 – 33
Reģistrēts: Darbības apturēšana, pamatojoties uz 31.07.2020. dalībnieka lēmumu Nr.2
Izdarīts ieraksts: 06.08.2020.
Publikācijas Nr.: KMR00131537459935.

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 06.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112810
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV78ZZZ42103112810
Firma: SIA "M27 media"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 53
Parakstītais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Valde: Mikus Austers, personas kods 1809XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131532854374.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112859
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV16ZZZ42103112859
Firma: SIA "Art History Club"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 23 – 24
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Elīna Jermaka, personas kods 3008XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0013154472751.

Reģistrācijas numurs: 40203201337
Firma: SIA "IG Taxi 1"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 17 – 2/7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gints Irbe, personas kods 2610XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Igors Galūzo, personas kods 0808XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 05.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103961853
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Restorāns"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jolanta Bula, personas kods 1708XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Toms Zukulis, personas kods 0803XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Olafs Saulriets, personas kods 2201XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 04.08.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112740
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV28ZZZ42103112740
Firma: SIA "IRHC"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 75 – 48
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Iveta Rolava, personas kods 0712XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112755
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV11ZZZ42103112755
Firma: "Baltic Waste Service and Consulting" SIA
Adrese: Liepāja, Stārķu iela 31
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Larisa Tiļļa, personas kods 2004XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS VASIĻJEVS, personas kods 211261–XXXXX, miršanas datums 10.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS KRAUJA, personas kods 180344–XXXXX, miršanas datums 18.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS TRAUTMANIS, personas kods 240453–XXXXX, miršanas datums 02.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA DZIDRA APŠE, personas kods 300637–XXXXX, miršanas datums 06.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS ZLOTŅIKOVS, personas kods 300644–XXXXX, miršanas datums 08.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA ZVAGULE, personas kods 271234–XXXXX, miršanas datums 22.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 199360.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020.gada 6.oktobrī plkst. 15.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS KAĻIBEROVS, personas kods 261080–XXXXX, miršanas datums 05.05.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA SEDOVA, personas kods 150555–XXXXX, miršanas datums 27.10.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA PAVLOVIČA, personas kods 300726–XXXXX, miršanas datums 07.12.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪVIJA SAMEITE, personas kods 190342–XXXXX, miršanas datums 07.04.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMA KATRINA SLICE, personas kods 160434–XXXXX, miršanas datums 14.08.2013.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HILDEGARDE URBĀNE, personas kods 020133–XXXXX, miršanas datums 19.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS GORLANOVS, personas kods 250242–XXXXX, miršanas datums 27.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 198334.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BROŅISLAVA UNTENBERGA, personas kods 210122–XXXXX, miršanas datums 23.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS MARĢERS LAMBERGS, personas kods 030243–XXXXX, miršanas datums 26.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HUGO KĀRLIS SAULĪTIS, personas kods 200632–XXXXX, miršanas datums 27.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS REINIKS, personas kods 080439–XXXXX, miršanas datums 04.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 199273.
31.08.2020. plkst.12.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Liepājā, Zivju ielā 3, tiks nolasīts mirušā pēdējās gribas akts.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi nokārtot saistības


Zvērināta notāre AIJA BURBECKA, pēc DAIGAS FELDMANES, pers. kods 1803XX–XXXXX, lūguma, lūdz publicēt šāda satura paziņojumu: "2012.gada 25.septembrī starp mani, DAIGU FELDMANI, kā aizdevēju, un jums, VITAUTU ZULMANI, pers. kods 2409XX–XXXXX, kā aizņēmēju, tika noslēgts aizdevuma līgums par aizdevuma summu Ls 23 000 (vai 32 726,05 euro). Aizdevuma atmaksas termiņš tika noteikts līdz 2013.gada 31.martam. 2013. gada 29.martā tika noslēgta papildu vienošanās pie minētā aizdevuma līguma, ar kuru aizdevuma atmaksas termiņš tika pagarināts līdz 2013.gada 31.augustam. Lai nodrošinātu prasījumus, kas var rasties no 2012.gada 25.septembrī noslēgtā aizdevuma līguma, 2013.gada 23.aprīlī tika noslēgts ķīlas līgums NR.1/13, ar kuru Jūs, VITAUT ZULMANI, minēto saistību nodrošināšanai ieķīlājāt sev piederošo dzīvokļa īpašumu, kura adrese: Liepāja, Rožu iela 20–3, īpašuma kadastra Nr. 1700 902 9276. Aizdevuma līguma 3.2. punktā noteikts, ka maksājuma kavējuma gadījumā noteikts līgumsods 0,5% dienā no parāda summas līdz parāda pilnīgai atmaksai. Minētais aizdevums nav atmaksāts. Uzaicinu jūs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas (publicēšanas), izpildīt minētās parāda saistības – veikt aizdevuma summas – 32 726,05 euro, līgumsoda 10% apmērā – 3272,60 euro, un likumisko procentu 6% gadā – 13 307,83 euro, samaksu. Kopējā parāda summa – 49 306,48 euro. Gadījumā, ja jūs septiņu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas (publicēšanas), neveiksiet parāda samaksu, vērsīšos tiesā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, un jums būs jāapmaksā arī visi ar parāda piedziņu saistītie izdevumi."

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīdina par dzīvokļa īres un pakalpojumu maksas parādu, kas pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru:
1) NIKOLAJU FELDU, dzim. 14.07.1953., adrese: Zirņu iela 37–12, Liepāja;
2) IRĒNU LARINU, dzim. 01.01.1961., adrese: Atmodas bulvāris 8V–73, Liepāja.
Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina DACI SKUĶI, dzim. 1972.gada 2.novembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 22.septembrī plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Tiesu ielā 5 (5.tiesas zāle), kā atbildētāju civillietā Nr.C69211319, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par īpašuma apsaimniekošanas parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina VITĀLIJU DERGAČOVU, dzim. 1987. gada 11. maijā, kura deklarētā dzīvesvieta ir Viršu iela 9/11–63, Liepājā, ierasties uz tiesas sēdi 2020. gada 8. oktobrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1. stāvā, 1.42.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69369519 Ļubovas Dergačovas prasībā pret Vitāliju Dergačovu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.