Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi


Uzskatīt par nederīgu EDUARDA VANAGA, pers. kods 0306XX–XXXXX, atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 169217, ko 12.07.2011. izdevusi J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai SIA PK INVEST, juridiskā adrese: Roņu iela 6, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Roņu ielā 6, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, un hipotekārais kreditors LAS Trasta Komercbanka, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33 – 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no 22 (divdesmit divām) būvēm un ēkām, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1157 A, kadastra Nr. 1700 530 0003. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 450 300,00 EUR. Izsoles solis 10 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 19. augustam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (45 030,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 30. jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 31. augusts plkst. 13.00. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Oļegam Tišinam piederošo nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 12–22, Liepājā, kadastra Nr. 17009024168. Parādnieks: Oļegs Tišins. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010, SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 9100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no 3–istabu dzīvokļa, ar kadastra apzīmējumu 17009024168, ar kopējo platību 61,4 kv.m, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 4. stāvā, Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009024168. Pirmās izsoles sākumcena EUR 9100,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 4. augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 3. septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 24. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 910,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas


Reģistrācijas numurs: 40003015652
Firma: Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS"
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Ronalds Fricbergs, personas kods 0312XX–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ieceltas amatpersonas: Padome: Atis Deksnis, personas kods 1602XX–XXXXX, padomes loceklis
Edgars Dupats, personas kods 0303XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Didzis Jēriņš, personas kods 0906XX–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Harijs Krongorns, personas kods 1602XX–XXXXX, padomes loceklis
Edvards Šlesers, personas kods 0110XX–XXXXX, padomes loceklis
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.07.2020.
Publikācijas Nr.: KMR00131344119936.

Reģistrācijas numurs: 42103084911
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiepuTech"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 36/48
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Lankahaluge Menaka Madusanka Fernando, personas kods 322175–74133, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Lankahaluge Menaka Madusanka Fernando, personas kods 322175–74133, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 07.07.2020. dalībnieka lēmumu Nr.2–2020, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.07.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ganību iela 36/48

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112350
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV82ZZZ42103112350
Firma: SIA Karaliskais Kebabs
Adrese: Liepāja, Lielā iela 12 – 70
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Dāvids Ķeizars, personas kods 3112XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131341753971.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112312
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV41ZZZ42103112312
Firma: SIA "A&S Aleksandrs"
Adrese: Liepāja, 1905. gada iela 25 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Ģeralds Aleksandrs, personas kods 0704XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131337764997.

Reģistrācijas numurs: 42103084428
Firma: SIA "Tea & Drinks"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 67 – 50
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 06.05.2020. lēmumu Nr.6–12/48297
Izdarīts ieraksts: 27.07.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103067057
Firma: SIA "LatService DE"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 12 – 82
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.07.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/110038
Izdarīts ieraksts: 27.07.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102043367
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV79ZZZ42102043367
Firma: IK "Sanserviss G"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 53 – 33
Komersants: Zane Cimermane, personas kods 1004XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00131315762951.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112261
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV60ZZZ42103112261
Firma: SIA Ostudio gymclub
Adrese: Liepāja, Piltenes iela 5 – 2N
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Oļesja Ščekleina, personas kods 3105XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131316916762.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112204
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV47ZZZ42103112204
Firma: SIA "AAPPAREL"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 132 – 15
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Lauris Ozols, personas kods 0410XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131293540982.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112242
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV88ZZZ42103112242
Firma: SIA "BYGGRUS"
Adrese: Liepāja, Katrīnas iela 4A – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ruslans Švecovs, personas kods 1912XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131314046641.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS GRIGORJEVS, personas kods 220163–XXXXX, miršanas datums 10.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MALDA LŪCIJA JEKSTE, personas kods 140241–XXXXX, miršanas datums 14.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 198921.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020. gada 8. septembrī plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS PUĶĪTIS, personas kods 080350–XXXXX, miršanas datums 25.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS BITENIEKS, personas kods 140544–XXXXX, miršanas datums 16.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EUGENIJUS VĪTAUTS KORKOZEVIČS (EUGENIJUS VYTAUTAS KORKOZEVICS), personas kods 030330–XXXXX, miršanas datums 04.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS PROTASEVIČS, personas kods 190747–XXXXX, miršanas datums 28.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ.Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.23 Daugavas ielā 5, Liepājā, īpašnieku NORMUNDU SOVINSKI, pers. kods 1511XX–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2020.gada 30.jūniju 880,46 eiro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.