Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Inesei Šukstei piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Kviešu ielā 27, Liepājā. Piedzinējs: SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1406 kv.m, dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4585, kadastra Nr. 1700 012 0613. Izsolē tiek pārdota 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/3 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 11 800,00 EUR. Izsoles solis – 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1180,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103079126
Firma: SIA "Leokor"
Adrese: Liepāja, Vērgales iela 1 – 62
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrejs Čižs, personas kods 2503XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Andrejs Čižs, personas kods 2503XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 24.06.2020. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 30.06.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Arnolda iela 10

Reģistrācijas numurs: 52103035871
Firma: SIA "3D Latvija"
Adrese: Liepāja, Jēkaba Janševska iela 7/9 – 5
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Juris Vilpors, personas kods 2508XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.04.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/55893, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 30.06.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103073744
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KINO–7D"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 122 – 4
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Līga Mangale, personas kods 0303XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Aleksandrs Žukovs, personas kods 0806XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Līga Mangale, personas kods 0303XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 29.05.2020. dalībnieku sapulces protokolu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 30.06.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Klaipēdas iela 122 – 4

Reģistrācijas numurs: 42103077657
Firma: SIA "LIEPAS JUMTS"
Adrese: Liepāja, Kaktu iela 4/6 – 13
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz 25.06.2020. VID Nodokļu pārvaldes lēmumu  Nr. Nr.30.1–8.59.2/NP/97255
Izdarīts ieraksts: 30.06.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.06.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103111444
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV03ZZZ42103111444
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.K.SERVICE"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 51 – 53
Parakstītais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 200.00 EUR
Valde: Kristaps Bušņevics, personas kods 1902XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Gatis Veisbergs, personas kods 0403XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00130902059741.

Reģistrācijas numurs: 40103455212
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATKURJER"
Adrese: Liepāja, Katedrāles iela 15 – 6
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Dzmitry Zaitsau, dzimšanas datums: 23.02.1988., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr.MC2751191, izdošanas datums: 22.07.2015., Baltkrievijas Republika, izdevējs: MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.04.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/55924, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 29.06.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103005911
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS"
Parakstītais pamatkapitāls: 4128115.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 4128115.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 29.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103073068
Firma: SIA "KASTE"
Adrese: Liepāja, Zāļu iela 48
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kaspars Teivāns, personas kods 2012XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.04.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/54463, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 29.06.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.06.2020.
Reģistrācijas numurs: 54103146681
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ54103146681
Firma: SIA "FUMIGARE"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 4 – 36
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Andrejs Mihailovs, personas kods 1207XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Sanita Vecvagare, personas kods 0804XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 40203243330
Firma: Libavas buras SIA
Adrese: Liepāja, Liedaga iela 8/14
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 26.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103050239
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AlmGet"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 8 – 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksandrs Mordvincevs, personas kods 1011XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.04.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/54429, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 26.06.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40002183898
Firma: IK TWIN EXPO
Adrese: Liepāja, Franču iela 4/8 – 16
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 25.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 50203178121
Firma: SIA "JA Travel"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 43 – 23
Valde: Agita Kurzeme, personas kods 2409XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (uzvārds, vārds), izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 25.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103077074
Firma: SIA "PROVITA"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 58/60 – 8
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 16.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/94189
Izdarīts ieraksts: 25.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 43603037570
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.T.O."
Adrese: Liepāja, Alejas iela 23/25 – 18
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 25.03.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/49413
Izdarīts ieraksts: 25.06.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00130821338073.

Reģistrācijas numurs: 42103076990
Firma: SIA "APG"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 11 – 9
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 16.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/94188
Izdarīts ieraksts: 25.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 47403004747
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABAIS RAGS"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 7 – 47
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 17.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/95003
Izdarīts ieraksts: 25.06.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.06.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103111251
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ42103111251
Firma: SIA V NETWORK
Adrese: Liepāja, Dārza iela 46 – 20
Parakstītais pamatkapitāls: 650.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 650.00 EUR
Valde: Gundars Veits, personas kods 1010XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.06.2020.
Reģistrācijas numurs: 45403057873
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ45403057873
Firma: SIA "Ceturtā jūdze"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 7 – 38
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aivars Prikulis, personas kods 0803XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103075158
Firma: SIA "Waren"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 65 – 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 16.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/94202
Izdarīts ieraksts: 18.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103073161
Firma: SIA "Ekoloģija RK"
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 9 – 4
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.06.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/92800
Izdarīts ieraksts: 19.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103073477
Firma: SIA "LTSZ"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 15/17 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 13.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/92799
Izdarīts ieraksts: 18.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103072359
Firma: SIA "Balsca"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 5C
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 12.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/91995
Izdarīts ieraksts: 18.06.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.06.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102043278
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV57ZZZ42102043278
Firma: IK Ralfs Lagzda
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 47/49 – 3
Komersants: Ralfs Lagzda, personas kods 2210XX–XXXXX

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS ERCUMS, personas kods 131147–XXXXX, miršanas datums 28.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERNESTS ILGVARS PUTNIŅŠ, personas kods 070435–XXXXX, miršanas datums 27.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINIS STUMBRIS, personas kods 151065–XXXXX, miršanas datums 11.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZELMA PELNĒNA, personas kods 010931–XXXXX, miršanas datums 24.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNA HRENOVA, personas kods 100829–XXXXX, miršanas datums 07.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PAVELS BOĻŠAKOVS, personas kods 280549–XXXXX, miršanas datums 17.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS SĒTIŅŠ, personas kods: 210158–XXXXX, miršanas datums 17.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EGONS KALNS, personas kods 180556–XXXXX, miršanas datums 19.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS JANKOVSKIS, personas kods 040863–XXXXX, miršanas datums 03.03.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILIS FEDOROVS, personas kods 220545–XXXXX, miršanas datums 08.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINARS ANSONS, personas kods 270968–XXXXX, miršanas datums 09.11.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA NIKOLAJEVA, personas kods 150229–XXXXX, miršanas datums 02.01.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 197762.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2020. gada 27. augustā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IEVA SNEIBE, personas kods 180775–XXXXX, miršanas datums 15.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS JEŽOVS, personas kods 270661–XXXXX, miršanas datums 15.12.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS RJABOKONS, personas kods 240858–XXXXX, miršanas datums 31.01.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Tiesu nolēmumi

Ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 7. maija spriedumu un 2020. gada 19.jūnija lēmumu civillietā C69–2252/20, saglabāt ar Liepājas tiesas 2013. gada 28. jūnija spriedumu lietā Nr.C20210613 JĀNIM ZIEMELIM, pers. kods 3101XX–XXXXX, noteiktos rīcībspējas ierobežojumus – pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī jebkurās citās iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā, neierobežojot viņa personiskās nemantiskās tiesības.
Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.
Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2020. gada 28. maijā.
Tiesas lēmums stājies likumīgā spēkā 2020. gada 30. jūnijā.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Sigal Inkasso", reģ. Nr. 40003884134, paziņo GENĀDIJAM ARTEMJEVAM, pers. kods 0505XX–XXXXX, kā Aizņēmējam un Ieķīlātājam, ka, pamatojoties uz 2019.gada 8.martā noslēgtā Aizdevuma līguma ar ķīlas nodrošinājumu Nr.ZM35/2019 punktu Nr.7.1., 2020.gada 19.martā vienpusēji atkāpās no iepriekšminētā Aizdevuma līguma un uzaicina Genādiju Artemjevu 14 kalendāro dienu laikā no šī brīdinājuma saņemšanas dienas izpildīt no Aizdevuma līguma izrietošās saistības, kas 2020.gada 19.martā ir EUR 11 600,00, t.sk. neatmaksāta aizdevuma pamatsumma – EUR 8700,00, nesamaksātie procenti par aizdevuma lietošanu – EUR 2030,00 un līgumsods – EUR 870,00. SIA "Sigal Inkasso" brīdina Genādiju Artemjevu, ka kredīta saistību neizpildes gadījumā SIA "Sigal Inkasso" veiks Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības saistību piespiedu izpildei tiesas ceļā, vēršot piedziņu uz ķīlas priekšmetu – nekustamo īpašumu Ugāles ielā 4–9, Liepājā, kadastra numurs 1700 900 9121, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4780–9, saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā vai nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā.