Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Maksātnespējīgās juridiskās personas MAS "Grobiņa" administrators Alvis Marga, amata apliecības Nr. 00098, prakses vieta Rīgā, Vīlandes ielā 5–11, rīko MAS "Grobiņa" piederoša nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma – Specializētais īpašums (nekustamais īpašums un tehnoloģiskais aprīkojums kā nedalāms kopums), ko veido nekustamie īpašumi – Liepājā, Brīvības ielā 119 B, kadastra Nr. 1700 022 0107, un Liepājā, Brīvības ielā 119 A, kadastra Nr. 1700 522 0107, kā arī kustamā manta saskaņā ar MAS "Grobiņa" iesniegto sarakstu.
Nodrošinātie kreditori attiecībā uz nekustamo īpašumu: juridiska persona AS "Citadele Banka" un Valsts ieņēmumu dienests. Pārdodamā specializētā īpašuma kā nedalāma lietu kopuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 840 292 (astoņi simti četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro), izsoles sākumcena ir EUR 840 292 (astoņi simti četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro).
Atsevišķi nekustamais īpašums ir novērtēts EUR 445 178 vērtībā.
Atsevišķi kustamā manta ir novērtēta EUR 395 114 vērtībā.
Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Kustamās mantas pārdošanas cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles solis EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši eiro).
Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 27. februāris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks ir 2020. gada 30. marts plkst. 13.00.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 18. martam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 84 029,20 MAS "Grobiņa" norēķinu kontā Nr. LV75PARX0007732730003, AS "Citadele Banka", un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Informācija pa tālr. 29282484.

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar lejupejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:
[..]
4) Kārklu ielā 12, Liepājā (kadastra numurs 1700 015 0027), kas sastāv no zemes vienības 12 199 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 015 0027). Izsoles sākumcena – EUR 22 000. Izsoles solis – EUR 200;
[..]
Izsoles sākums – 2020.gada 25.februāris, izsoles noslēgums – 2020.gada 26.marts plkst. 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 16.martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka", kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Saskaņot objektu apskates laiku var VAS "Valsts nekustamie īpašumi", tālr. uzziņām 80002000, 26320958.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai. http://www.vni.lv

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103055611
Firma: SIA "FIRMA DAR"
Adrese: Liepāja, Dunikas iela 25 – 39
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 19.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/29148
Izdarīts ieraksts: 25.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103111696
Firma: ZĪMOLS PLUS SIA
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 22
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 14.01.2020. lēmumu Nr.6–12/4248
Izdarīts ieraksts: 25.02.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42101021644
Firma: SIA "RŪNI"
Adrese: Liepāja, Kārklu iela 6 – 11
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 25.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103035386
Firma: SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"
Ieceltas amatpersonas: valde: Jānis Bērziņš, personas kods 0211XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 25.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 40203093683
Firma: MV Bon Vivant, SIA
Adrese: Liepāja, Apšu iela 8/10 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Kārlis Kavass, personas kods 2504XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Ojārs Osis, personas kods 0303XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 25.02.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103106759
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV10ZZZ42103106759
Firma: SIA "CAPACITY"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 16 – 14
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Kristīna Rubīne, personas kods 0405XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128753742156.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103106710
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV72ZZZ42103106710
Firma: SIA "Fancounter technologies"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 181A
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Mareks Protasovs, personas kods 3003XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128746519499.

Reģistrācijas numurs: 42103063290
Firma: SIA "AIP"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 4 – 72
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 18.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/28329
Izdarīts ieraksts: 24.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103050633
Firma: SIA "D 5"
Adrese: Liepāja, Rucavas iela 8
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 18.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/28338
Izdarīts ieraksts: 24.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103021390
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMANS O"
Adrese: Liepāja, Jāņa Asara iela 17A
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 18.02.2020. pieņemto lēmumu Nr.30.1–8.59.2/28328
Izdarīts ieraksts: 24.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103040122
Firma: SIA "Reklāmas Ateljē"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2 – 7
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 18.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/28327
Izdarīts ieraksts: 24.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103503758
Firma: SIA "Moto–Market"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 84 – 5/6
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 18.02.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/28337
Izdarīts ieraksts: 24.02.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103106706
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV83ZZZ42103106706
Firma: SIA "iSoft"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 15 – 20
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Aleksandrs Prokofjevs, personas kods 2506XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jurijs Rajevs, personas kods 0612XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128738335442.

Reģistrācijas numurs: 42103082003
Firma: SIA "ADM LINGRE"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 14
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 21.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 42102001522
Firma: SIA "KASTANS"
Adrese: Liepāja, Neatkarības rotas iela 2–1/24
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Edmunds Venškēvics, personas kods 1512XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Edmunds Venškēvics, personas kods 1512XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 07.02.2020. dalībnieka lēmumu Nr.07/02.20, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 21.02.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Neatkarības rotas iela 2–1

Reģistrācijas numurs: 42103045505
Firma: SIA "TULIP"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 28 – 7
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 19.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/29162
Izdarīts ieraksts: 21.02.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103106566
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV80ZZZ42103106566
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DTE"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 1 – 31
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Diāna Švānberga, personas kods 0107XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128686936466.

Reģistrācijas numurs: 42103068457
Firma: SIA "STRATELATS"
Adrese: Liepāja, Nākotnes iela 10 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jurijs Kohaņenko, personas kods 2601XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 17.12.2018. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/315598, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.02.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103077197
Firma: SIA "4cars"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 9
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103106443
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV06ZZZ42103106443
Firma: SIA "KURZEMES MEŽSAIMNIEKS"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jānis Siliņš, personas kods 2004XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128630225934.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103106458
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV86ZZZ42103106458
Firma: SIA SL4
Adrese: Liepāja, Sliežu iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 556200.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 556200.00 EUR
Valde: Jānis Lapiņš, personas kods 0704XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA BERNARDĪTE VAIVARE, personas kods 180736–XXXXX, miršanas datums 04.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA KOPŠTĀLE, personas kods 221140–XXXXX, miršanas datums 15.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĀVELS KUZŅECOVS, personas kods 240262–XXXXX, miršanas datums 15.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARALDS LIEPIŅŠ, personas kods 061093–XXXXX, miršanas datums 31.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BORISS BIRČENKO, personas kods 010332–XXXXX, miršanas datums 17.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATĀLIJA POPOVA, personas kods 071147–XXXXX, miršanas datums 12.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA LANDZBERGA, personas kods 100441–XXXXX, miršanas datums 08.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUBOVA DREMĻUGA (LIUBOV DREMLYUGA), personas kods 240947–XXXXX, miršanas datums 09.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANICETS SENDRJUS, personas kods 061254–XXXXX, miršanas datums 15.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ. Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.24, Ugāles iela 9, Liepāja, īpašnieci JEVGENIJU IVANKOVU (JEVGENIJA IVANKOVA), pers. kods 1806XX–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2020.gada 14.februāri – 854,90 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Pērle M", reģ. Nr.42103017412, brīdina dzīvokļa Nr.39, Daugavas iela 12, Liepāja, īpašnieci JURGITU PAULAVIČUTI, pers. kods 1701XX–xxxxx, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds (uz 2020.gada 14.februāri – 771,18 euro) par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesā saņemts SIA "GelvoraSergel" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20452409 AS "PNB Banka" (pirms nosaukuma maiņas – AS "NORVIK BANKA") prasībā pret parādnieku JĀNI BAMŠI. Parādniekam Jānim Bamšim, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ugāles iela 7–4, Liepāja, LV–3407, tiek paziņots, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.panta 1.1 daļu pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2020.gada 1.aprīlī.