Liepājas Vācu biedrība pērn aizsākto sadarbību turpina arī šajā gadā., un janvārī Vācu biedrības biedri tikās ar Nīcas sieviešu vokālo ansambli "Sentiments".


Pagājušajā gadā liepājnieki brauca ciemos pie nīceniekiem, šogad tikšanās notika Liepājā. Mājinieki iepazīstināja ar vērienīgo projektu "Baltvāciešu mantojuma vasara", kuru biedrība īstenoja ar Liepājas domes finansiālu atbalstu. Projekts aizsākās pērn maijā, kad Vācu biedrības biedri kopā ar DALP 5. vidusskolas 8.c klases skolēniem un viņu klases audzinātāju Agni Timermani iepazinās ar Līvas kapu vēsturi un sakopa vairākas baltvāciešu kapu vietas. Pirms talkas bija arī kopīga pastaiga pa Liepājas ielām, lai gides Intas Vanagas vadībā iepazītos ar baltvācu mantojumu.


Talkotāji kopā ar kapu pārzini un vēstures zinātāju Mareku Fūrmani rūpīgi sakopa baltvāciešu kapu pieminekļus – mazgāja, ravēja, stādīja ziedus.


Gada garumā Vācu biedrība aicināja uz Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā notiekošajiem semināriem par Līvas kapos apbedīto baltvāciešu dzīvi un likteņiem, par baltvācu ieguldījumu Liepājas uzņēmējdarbības, rūpniecības, arhitektūras, izglītības un mūzikas attīstībā. Seminārus vadīja Agnis Timermanis, Sanita Stepēna un Irina Tīre.


Projekta ietvaros tika apmeklēta Virga, kas saistās ar Noldu dzimtas vēsturi, kā arī Paplaka ar Kļepeņina ķieģeļu cepļa palieku apskati.


Vācu biedrības valdes locekle Ieva Vera pastāstīja par projektu jauniešiem "Putekļainā vēsture. Kurzemes vecie ceļi", kas tika īstenots ar Vācijas Iekšlietu ministrijas finansiālu atbalstu. Projekta dalībnieku sastādīto bukletu ar apmeklēto vietu aprakstiem un fotogrāfijām kopš septembra bez maksas ikviens interesents var saņemt Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā.


Nīcenieki noskatījās Irinas Tīres sagatavoto fotogrāfiju izlasi par aizvadītā gada pasākumiem Vācu biedrībā un saņēma arī dāvanu – Sabiedrības Integrācijas fonda izdoto un ar skolu jauniešiem kopā veidoto kalendāru 2020. gadam. Tas tapis projekta "Kurzemnieku kas? kur? kad?" ietvaros.


Tikšanās noslēdzās ar Vācu biedrības ansambļa "Kopā būt" ("Zusammen sein") "Sentimenta" kopīgu  sadziedāšanos un sadejošanos.