Vācu biedrība turpina īstenot projektu "Baltvāciešu mantojuma vasara", portālu informēja biedrības "Vācu biedrība" valdes locekle Irina Tīre.

Par maijā notikušo divu talku – Vecajos un Līvas kapos kopā ar skolniekiem un viņu skolotāju Agni Timermani un divu ekskursiju svarīgajiem ieguvumiem 19.jūnijā tika runāts 1.seminārā Liepājas zinātniskās bibliotēkas lasītavā .

Biedrības "Vācu biedrība" valdes locekle Ieva Vera sanākušajiem klausītājiem pastāstīja par projektu kopumā un lūdza Mareku Fūrmani stāstīt par savu līdzdalību šajā projektā. Viņš ir kapu vēstures zinātājs, ar kura ierosmi sadarbība sākās ar Taisiju Hristoļubovu, kura ar Vācijas vēstniecības atbalstu gatavoja bukletus "Pa baltvācu pēdām" un "Līvas kapu spožums un posts".

Mareks un Agris Fūrmaņi ļāva izmantot viņu tēva sakrātos materiālus par baltvāciešu biogrāfijām un apbedījumiem. Materiāla gatavošanas un izpētes darbos bez biedrības ļaudīm piedalījās divi LiepU studenti un apbedīto baltvāciešu radinieki.

Mareks Fūrmanis semināra klausītājus iepazīstināja ar Līvas, kādreiz Bārenbuša kapu, veidošanos un par apbedīto baltvāciešu dzīvēm un darbiem. Projekta līdzdalībniece Irina Tīre stāstīja par Vecajos kapos apbedītajiem pirmā pilsētas galvas Gotlība Uliha kapa vietu, par Paula Maksa Berči projektēto Stinci dzimtas kapličas un paša Berči dzimtas kapu vietas likteņiem, kā arī par ilggadīgā ugunsdzēsēju ārsta un vadītāja Heinriha Nikolaja Meija dzimtas kapu vietu.

Galvenais seminārā bija iepazīstināt ar daudzo baltvāciešu devumu, Liepājai dibinot uzņēmumus, attīstot tirdzniecību un celtniecību utml. Tādēļ ļoti noderēja ekskursijās pa Liepājas, Virgas un Paplakas baltvāciešu pēdām iegūtās zināšanas un foto materiāls. Nākošais seminārs paredzēts 14. augustā – par baltvāciešu ieguldījumu Liepājas uzņēmējdarbības un arhitektūras attīstībā.

Biedrības "Vācu biedrība" projekta pasākumi notiek ar Liepājas domes finansiālu atbalstu.