Liepājas Vācu biedrība turpina īstenot pašvaldības finansiāli atbalstītajā projektā "Baltvāciešu mantojuma vasara" iecerēto, aizvadīti divi pasākumi.

30.maijā Vācu biedrības biedri kopā ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas 7. b klases skolniekiem un viņu klases audzinātāju Agni Timermani iepazinās ar Līvas kapu vēsturi un sakopa vairākas baltvāciešu kapu vietas.

Savukārt 3.jūnijā Vācu biedrības biedri devās ekskursijā kopā ar gidi Intu Vanagu uz baltvāciešu mantojuma vietām Virgā un Paplakā.

Līvas kapsēta, kurā notika talka, ierīkota 18. gs sākumā, sākotnēji saukta par Bārenbuša kapsētu (šis nosaukums minēts rakstiskos avotos jau 1411.gadā), un tā ir vecākā apbedījumu vieta šajā apkaimē. Par kapsētas  paplašināšanu, krusta un zvana iesvētīšanu talciniekiem stāstīja Mareks Fūrmanis – kapu vēstures zinātājs. Savu stāstu viņš sāka pie arhitekta Paula Maksa Berči projektētās  būvuzņēmēja Johana Vilhelma Rīges kapličas. Pēc nesenā remonta, ir iespēja turpināt stāstu arī kapličas pagrabā. Izrādās kara laikā tas kļuva pat par patvērumu apkārtnes iedzīvotājiem. Kapličā ir uzraksts: Šo kapliču Vilhelms Rīge veltīja savu līdzpilsoņu piemiņai. Anno 1894.

Kapavietu sakopšanas talka sākās pie kapsētas iesvētīšanas krusta. 1889.gadā kapsētu iesvētīja mācītāji Šēns, Klūge  un Vendts, par to liecina ieraksts vecākajā kapsētas  grāmatā. 2019.gadā talkotāji kopā ar Mareku Fūrmani rūpīgi sakopa viņu un citu baltvāciešu  kapu pieminekļus –  mazgāja, ravēja, stādīja ziedus.

Vācu biedrība aicina 19.jūnijā pulksten 17  Liepājas zinātniskajā bibliotēkā uz semināru, kur varēs vairāk iepazīties  ar Līvas kapos apbedīto baltvāciešu dzīvi un likteņiem.

3. jūnijā Vācu biedrības projekta dalībnieki turpināja maijā iesākto došanos ekskursijās, lai redzētu, iepazītu un godātu baltvācu mantojumu. Šoreiz  ceļš veda uz Virgu. No autobusa pieturas  zaļā taka apstājās pie Noldu dzimtas piemiņas  vietas. Gide Inta Vanaga pastāstīja par Noldu dzimtas darbību  un īpašumiem. Nākošie gan mūsu gides, gan Virgas skolas direktores stāsti turpinājās Virgas muižā, tagad Virgas pamatskolā.  Šeit liels pārsteigums – durvis ar baroneses pašas veidotiem kokgriezumiem. Baronese Nolde savulaik aizņēmās Skābaržu-Siseņu dzimtas Virgas tautas (līgavas) tērpu, piedalījās tērpu izrādīšanā Romā un saņēma balvu – zelta pulksteni. Kā rota muižas ēku ķieģeļos cepļa burti – Wirgen. Laukumā pie bijušās pienotavas, tagad bibliotēkas, pēc Riharda Rubīna idejas tēlnieka Raimonda Gabaliņa īstenotais "Zviedru zābaks", bet bibliotēkā – bibliotekāres Guntas Runes  stāsts  par  Virgu, Paplaku senatnē un 1934.gadā. Pēc neliela brauciena autobusā ekskursantus sagaidīja skaists pārsteigums – divi pajūgi. Aizraujošā brauciena gala punktā bijušajā Paplakas dzelzceļa stacijā mūs gaidīja gides Intas Vanagas cienasts, uzņēmēja Kļepeņina mazdēla atmiņas par vectēvu Intas Vanagas lasījumā un kādreizējā Kļepeņina ķieģeļu cepļa palieku apskate.

Vācu biedrība iecerējusi vēl daudz uzzināt semināros jūnijā, augustā un oktobrī Liepājas zinātniskās bibliotēkas lasītavā.