Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātei ir izveidojusies produktīva sadarbība ar Liepājas uzņēmējiem, kuri labprāt izmanto studentu iespējas dažādu produktu  radīšanā, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

30. jūnijā tika parakstīti sadarbības līgumi starp Liepājas Valsts tehnikumu, LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja", "HB Lazertag" un Liepājas Universitāti par to, ka studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1. un 2. kursa studenti izstrādā uzņēmumiem interesējošas lietotnes. Tās jau ir nodotas pasūtītājam lietošanā, tālāk sekos produkta pilnveidošana  un pabeigšana.

"HB Lazertag" īpašnieks, Liepājas Universitātes pagājušā gada studiju programmas "Mehatronika" absolvents, starptautiskās inovāciju un izgudrojumu izstādes "Minox 2018" zelta medaļas ieguvējs Helvijs Vičivskis ir izmantojis iespēju sadarboties ar 1. kursa studentu, lai radītu savam uzņēmumam spēles rezervēšanas sistēmu un atzīst: "Rezervācijas lapa ir advancēta, turklāt students ir paveicis pat vairāk nekā es gaidīju. Sazinājāmies mēs virtuāli, un tagad labprāt ar viņu parunātu arī klātienē. Sarunu par rezervācijas lapas izgatavošanu sākām šī gada janvārī, un tā jau ir gatava."

Liepājas Valsts tehnikumam tika izstrādāta mācībspēku slodžu sadalījuma sistēma, par ko tehnikuma direktors Agris Ruperts saka lielu paldies un atzīst, ka lietotne ļoti palīdz darbā. Savukārt LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" saņems pat četras lietotnes, ar kuru palīdzību varēs atvieglot ražošanas procesu. Divas no lietotnēm ir izstrādājuši studenti no Francijas – gan prakses, gan pilna laika studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" studenti.

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne Anita Jansone skaidro: "Ar uzņēmējiem sadarbojamies jau ilgi un pie šo konkrēto lietotņu izstrādes nonācām dabiski sarunājoties par to, ko mūsu studenti var izdarīt un kas uzņēmējiem ir nepieciešams. Turklāt pirmā un otrā kursa studentiem tās ir iegūtas prasmes strādāt ar pasūtītāju."