Piektdien, 20. decembrī, svinīgā noskaņā Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis pasniedza Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē, informē domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Agija Tērauda.

Par 2019. gada sasniegumiem balvu saņēma Dr.philol. Zanda Gūtmane,  Mg.sc.ing. Uldis Žaimis un Dr.sc.math. Šarifs Guseinovs.

Uzrunājot balvas laureātus un klātesošos, Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis uzsvēra, ka pētniecība ir attīstības virzītājs, novērtējot, ka Liepājai ir izcili prāti, kuri neapstājas pie sasniegtā, bet enerģiski meklē jaunas atbildes, kopsakarības un inovatīvus risinājumus. Tāpat Jānis Vilnītis norādīja, ka īpaši svarīgi, ka arī jaunā paaudze tiek motivēta un iesaistīta pētniecībā.

Šajā reizē Gada balvai zinātnē tika saņemti trīs pieteikumi, kas pārstāvēja dažādas zinātņu nozares. Ekspertu komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, nolēma piešķirt balvas visu trīs pieteikto darbu autoriem.

Dr.philol. Zanda Gūtmane izvirzīta nominācijā "Gada balva starpnozaru pētniecībā"  par monogrāfiju "Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā". Rekomendējusi Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta padome. Monogrāfijas recenzenti – filoloģijas doktors Raimonds Briedis, komunikāciju zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns un vēstures doktors Mārtiņš Mintaurs, atzīst šo darbu, par unikālu starpnozaru pētījumu, kāds līdz šim nav bijis ne Latvijā, ne citās Baltijas valstīs, jo salīdzināmā aspektā aplūko gan Baltijas tautu literatūru (īpaši – prozu), gan vēsturi un kultūru. Grāmatas atbildīgā redaktora, habilitētā filoloģijas doktora Benedikta Kalnača komentārs: "Ir pamats domāt, ka šī monogrāfija kļūs arī par teorētisko pamatu un praktisku ierosmi daudzu citu akadēmisko pētījumu balstīšanai gan Latvijā, gan citās Baltijas valstis, gan Austrumeiropā, gan pasaulē". Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārā institūta padome darbu izvirzījusi arī Latvijas Zinātņu akadēmijas ikgadējam konkursam "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā". Prēmija 1000 eiro.

Mg.sc.ing. Uldis Žaimis izvirzīts nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes". Kā dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors ieguvis atpazīstamus sasniegumus darbā ar jaunatni, vadot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, kas vainagojas ar panākumiem valsts mērogā. Kā pētnieks LiepU Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūtā pēta tādas jomas, kā jaunu siltumizolācijas materiālu izstrādi, virsmas nanomateriālu rādījumus, biogāzes ieguvi un viļņu ģeneratoru konstrukciju pilnveidi. Darbojas ar fizikas zinātnes saistītajiem pētnieciskajiem jautājumiem LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes laboratorijās. Aktīvi izglīto un piesaista jauniešus zinātnei. Latvijas skolēnu 43. zinātniski pētniecisko darbu konferencē 1. pakāpi ieguva četri Ulda Žaimja vadībā veiktie skolēnu pētnieciskie darbi. Prēmija 500 eiro.

Dr.sc.math. Šarifs Guseinovs izvirzīts nominācijā "Gada Balva starpnozaru pētniecībā" par starptautiski atzītiem pētījumiem matemātiskās fizikas jomā. Kā LiepU profesors Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks, augsta līmeņa zinātnieks matemātiskajā modelēšanā, darbojas daudzās fizikas un tehnikas jomās. Profesoram ir vairāk nekā 350 starptautiskas publikācijas. Prēmija 1000 eiro.

Kopējais balvas fonds arī šogad bija 2500 eiro.

Balvas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt starptautiski atzītu pētījumu izstrādi un publicitāti visās Liepājas Universitātes pētniecības jomās, sekmēt Liepājai un Latvijai aktuālu jautājumu inovatīvus risinājumus, veicināt jaunu zinātnieku piesaisti pētniecībai un viņu profesionālu izaugsmi, sekmēt inteliģences un zinātnieku piesaisti Liepājai. Gada balvu zinātnē Liepājā piešķir jau devīto gadu.