Ielūkojoties Liepājas domē valdošo koalīciju veidojošās Liepājas partijas mājaslapā, redzams, ka tās kalendārā vēl 2017.gads.

Jaunākā informācija liepajaspartija.lv ir lapas augšgalā redzamie Liepājas partijas deputāti, kas ievēlēti pašvaldībā 2017.gada 3.jūnijā (lapā lasāmā informācija par viņiem gan ir kā par deputātu kandidātiem). Pēc tam var ielūkoties Liepājas partijas 2017.gada priekšvēlēšanu izdevumā, bet ziņu sadaļā lasāms par 2017.gada aprīlī aizvadīto talku, par to, ka partija apstiprinājusi deputātu kandidātus un vēlēšanu programmu, kā arī, ka tā aicina biedrus uz partijas kongresu, kas notiks 2017.gada 8.aprīlī.

Lapā pat nekur nav atrodamas ziņas par partijas un priekšsēdētāju un valdes sastāvu.

Liepājas partijas biroja vadītāja Dace Gruntmane pastāstīja, ka tas esot apzināti, jo "mēs tagad vairāk strādājam uz Facebook.com un Twitter" – mājaslapas apmeklējums esot gauži niecīgs, salīdzinot ar sociālajiem tīkliem.