18.aprīlī "Latvijas Vēstnesis" publicējis Liepājas partijas 2022.gada pārskatu.

Kā redzams no publikācijas, partijas aktīvi šobrīd sastāda 10 027 eiro, kas vienlaikus ir arī apgrozāmie līdzekļi. 9649 eiro no tiem ir naudas līdzekļi.


Aizvadītā gada laikā partija biedru naudās un iestāšanās naudās saņēmusi 2191 eiro, savukārt ziedojumos – 103 000 eiro. Līdz ar to kopējie ieņēmumi pērn veido 105 191 eiro.


Izdevumu sadaļu veido telpu īre – 761 eiro, citas nekustamas vai kustamas mantas īre – 2726 eiro, sakaru un interneta pakalpojumi – 427 eiro, transporta pakalpojumi – 551 eiro, reklāmas pakalpojumi 2022.gada priekšvēlēšanu kampaņā – 3113 eiro, darba algas (partija algo grāmatvedi) un maksājumi fiziskām personām – 927 eiro, sabiedrisku pasākumu organizēšana – 3634 eiro, labdarības pasākumi un dāvinājumi – 3508 eiro, bet vislielākos izdevumus veido "citi izdevumi" (maksājumi "Apvienotajam sarakstam", bankas pakalpojumi, kancelejas piederumu iegāde u.c.) – 80 351eiro. Visi izdevumi kopā sastāda 95 998 eiro.


Pērn, atšķirībā no 2021.gada partija nav tērējusi līdzekļus iespieddarbu (Liepājas Partijas Avīze) apmaksai. 2021.gadā tas partijai izmaksāja 2041 eiro.


2022.gadā partijas valdē bija Uldis Sesks, Gunārs Ansiņš, Uldis Hmieļevskis, Oskars Arnolds Dombrovskis, Dace Kārkla, Helvijs Valcis, Kristīne Niedre-Lathere, Nataļja Vecvagare, Vita Plūksna.


Liepājas partijas kongresā šā gada 18. martā ievēlēta partijas valde šādā sastāvā:


Uldis Sesks, partijas priekšsēdētājs; Gunārs Ansiņš, partijas līdzpriekšsēdētājs; Uldis Hmieļevskis, partijas līdzpriekšsēdētājs; Māris Kučinskis; Kristīne Niedre-Lathere; Vita Plūksna; Edgars Putra; Helvijs Valcis; Nataļja Vecvagare.


Liepājas partija Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2005.gada 7.janvārī.