Valdība atbalstījusi 13 635 eiro piešķiršanu pašvaldībām, lai kompensētu neatpazītu personu apbedīšanu pagājušajā gadā. Liepājai – 626 eiro.

Kā portālam pastāstīja Liepājas Kapsētu pārvaldes direktors Uldis Stelmakers, aizvadītajā gadā Liepājā tikuši apbedīti trīs neatpazīti vīrieši – 20.februārī, 8.aprīlī un 19.decembrī. Savukārt 2012.gadā Liepājā nav glabāts neviens neatpazīts nelaiķis, bet 2011.gadā – divi. Aizpērnais gads bijis pirmais pēdējo desmit gadu laikā, kad Liepājā nav bijis neviens gadījums, kad būtu jāapbeda neatpazīts aizgājējs.

Kā sacīja Stelmakers, bez neatpazītiem nelaiķiem nākas glabāt arī personas, kuru identitāte ir noskaidrota, taču tām nav piederīgo vai kaut kādu iemeslu dēļ piederīgie atsakās viņus apbedīt. Tādos gadījumus apbedīšanas izdevumus sedz pašvaldība, un Kapsētu pārvaldei nākas lūgt palīdzību Liepājas sociālajam dienestam.
Vienas nezināmas personas apbedīšana Kapsētu pārvaldei pērn izmaksājusi 146, 21 latu jeb 208,66 eiro.

Šajā summā, pēc Stelmakera sacītā, ietilpst zārka sagatavošana (ap Ls 30), kapa rakšana (Ls 21,70), kapa aizbēršana, četri nesēji, apbedīšanai nepieciešamie piederumi (dvieļi u.c.) un instrumenti, transporta un sanitāra izdevumi, kā arī higiēnas līdzekļi (gumijas cimdi, formalīns u.c.).

Kompensēt mirušo apbedīšanu ministrijai lūgušas kopumā desmit pašvaldības.

Vislielāko summu Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno izmaksāt Rīgas pašvaldībai – 8840 eiro, otra lielākā summa nepieciešama Saulkrastu novada pašvaldībai –816 eiro. Liepājas pilsētas domei atvēlēs 626 eiro, Daugavpils pilsētas domei – 417 eiro, bet Daugavpils novada pašvaldībai – 427 eiro.

Inčukalna novada pašvaldībai kompensēs mirušo apbedīšanu 370 eiro apmērā, Garkalnes novada pašvaldībai – 320 eiro apmērā, bet Kuldīgas novada pašvaldība saņems 374 eiro. Grobiņas novada pašvaldība šim nolūkam saņems 232 eiro, bet mazākā summa tiks Krimuldas pašvaldībai – 213 eiro.