Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests apkopojis informāciju par sociālo palīdzību pilsētas iedzīvotājiem 2019. gadā. Lai gan pērn sociālo pabalstu saņēmēju skaits nedaudz samazinājies, tomēr šogad sociālai palīdzībai liepājnieku ģimenēm plānots vairāk līdzekļu, novirzot tos mērķtiecīgāk jauno ģimeņu atbalstam, trūcīgām ģimenēm ar bērniem un veselības uzlabošanai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

2019.gadā izmaksāto sociālo pabalstu apjoms ir bijis par aptuveni 200 000 eiro mazāks nekā iepriekšējā gadā, samazinoties trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm, kā arī veselības aprūpes un dzīvokļu pabalstu saņēmēju skaitam.

Kā skaidro Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļas vadītāja Dace Lagzdiņa, viens no iemesliem samazinājumam ir tas, ka klientu situācijas un ienākumu līmeņa izvērtēšanai Sociālā dienesta darbiniekiem pieejami dažādi papildus datu reģistri, kas palīdz labāk apzināt reālo situāciju ar katru klientu. Tomēr vērojama arī tendence, ka arvien vairāk liepājnieku atrod darbu un gūst pastāvīgus ienākumus. 2019. gadā notika arī lielākā pensiju indeksācija pēdējo gadu laikā, no kuras pensionāru ieguvums bija lielāks nekā citkārt – pensijas pieaugums bija no 25 līdz pat 45 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas arī būtiski samazināja maznodrošinātā statusa saņēmēju skaitu.

Ja 2019. gadā liepājniekiem piešķirti un pabalstos izmaksāti aptuveni 2 miljoni eiro, tad šogad sociālajiem pabalstiem plānotais budžets ir nedaudz lielāks - 2,7 miljoni eiro. Tas saistīts galvenokārt ar to, ka no šā gada janvāra jaundzimušā pabalsts palielināts līdz 250 eiro, paplašināts veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loks un palielināts garantētais minimālo ienākumu līmenis (GMI) no 53 uz 64 eiro (trūcīgo ģimeņu bērniem uz 80 eiro).

2019. gadā trūcīgas personas/ģimenes statuss vismaz uz vienu dienu bija noteikts 1341 personām, kas ir par 248 personām mazāk nekā 2018. gadā. Savukārt maznodrošinātā statuss 2019. gadā piešķirts 5437 personām, kas ir par 601 personu mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pērn pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI), kuru saņem personas ar viszemāko ienākumi līmeni, izmaksāts 334 cilvēkiem 66 757 eiro apmērā, ( par 14 185 eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā).

Arī dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits 2019. gadā nedaudz samazinājies - to saņēmušas 4558 personas, šim mērķim izlietots 1,1 milj. eiro (2018. gadā 1,3 milj. eiro).

Pārējiem pabalstu veidiem ( veselības aprūpes, svētku, pārtikas utt.) pērn izlietots mazliet vairāk nekā iepriekš - 422 515 eiro (2018. gadā 368 104 eiro). Visvairāk izlietots veselības aprūpes pabalstiem - 170 184 eiro, tomēr tas bijis par 15 126 eiro mazāk nekā 2018. gadā.

Lai veselības aprūpes pabalstu varētu saņemt plašāks cilvēku loks, kuriem tas nepieciešams, šogad pieņemti jauni Domes saistošie noteikumi, kas paredz, ka pabalstu var saņemt visi trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, kā arī politiski represētās personas.

Arī pieprasījums pēc pārtikas pabalsta pērn bijis neliels – pabalsts pārtikas iegādei izmaksāts 12 personām 1545 apmērā. Ārkārtas un krīzes situācijās, ka saistītas galvenokārt ar negaidītām ugunsnelaimēm, septiņām ģimenēm izmaksāti pavisam 10 083 eiro.

Liepājas pilsētas iedzīvotājiem kopumā tiek nodrošināta iespēja saņemt vairāk nekā 20 dažādu veidu sociālos pabalstus un 26 sociālos pakalpojumus. Sociālais dienests nodrošina Liepājā deklarētajiem iedzīvotājiem iespēju saņemt personas vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veic sociālo darbu ar pilngadīgām personām un ģimenēm ar bērniem, lai palīdzētu personām un ģimenēm atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt. Sociālajā dienestā pēc palīdzības var vērsties ikviens Liepājas iedzīvotājs, kurš nonācis īslaicīgā krīzes situācijā, kad nepieciešama sociālā palīdzība, sociālais pakalpojums vai sociālā darbinieka atbalsts.