Vai „Liepājas namu apsaimniekotājam” (LNA) nav jāievēro likums – portālam jautāja lasītāja, kura LNA mājas lapā bija pamanījusi dīvaini ierakstītu darbinieces vārdu un uzvārdu.

Pārbaudot faktu, konstatējām, ka tik tiešām – LNA mājas lapā sadaļā „Personāls” skaidri un gaiši, bet ne latviski, rakstīts: „Parādu piedziņas speciāliste Tatiana NOVITSKAYA”.

Vispirms uzdevām jautājumu pašai Novickai – vai speciāliste zina, ka mājas lapā viņas vārds un uzvārds rakstīts neatbilstoši Valsts valodas likumam?

Kā paskaidroja Novicka (agrāk viņas uzvārds pasē bijis rakstīts šādi), patlaban viņa neesot Latvijas pilsone, pase esot izdota ārzemēs, un Latvijā strādāt viņa var tāpēc, ka saņēmusi uzturēšanās atļauju. Starp citu, sacīja Novicka, arī uzturēšanās atļaujā viņas vārds un uzvārds esot rakstīts tā, kā pasē.

Par to, kas rakstīts Tatjanas Novickas uzturēšanās atļaujā, nevaram spriest, taču pilnīgi skaidrs, ka LNA mājas lapā viņas vārda un uzvārda rakstība ir pretlikumīga, un Valsts valodas centram būtu visas tiesības likumpārkāpēju sodīt.

To portālam apliecināja pati iestāde, norādot kādi likuma panti un normatīvie akti, neatkarīgi no personas tautības vai pilsonības pašlaik reglamentē personu vārdu un uzvārdu atveidi latviešu valodā.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, „ne personas dokumentos, ne publiskajā informācijā, par kādu neapšaubāmi uzskatāma arī pašvaldības iestāžu interneta mājaslapā sniegtā informācija, nav pieļaujama personvārdu rakstība tikai oriģinālvalodā, neatveidojot tos valsts valodā.”

Kā norādīts Valsts valodas centra vēstulē, ko parakstījis tā direktors Māris Baltiņš, arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākos lēmumos konstatējusi, ka Latvijas tiesu pieņemtie nolēmumi lietās par personvārdu atveidi personu apliecinošos dokumentos „ir juridiski pamatoti un pietiekami plaši motivēti kā no faktu, tā tiesību viedokļa”.
Konkrēti šādi lēmumi bijuši lietās „Šiškins pret Latviju”, „Juta Mentzen alias Mencena pret Latviju” un citās.

Par to, ka šāds likuma pārkāpums atrodams LNA mājaslapā, nezināja arī uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Puka, kuras pienākumos, kā iepriekš portālam sacīja viņas darba devējs Artis Rimma, esot arī LNA mājas lapas menedžēšana.