Šādu lēmumu deputāti 25.jūlijā pieņēma, lai atbalstītu VAS "Latvijas dzelzceļa" uzsākto Liepājas dzelzceļa stacijas modernizācijas projektu, kas paredz arī ceļu pagarināšanu.

Kā domes sēdē uzsvēra priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, šis sēdes darba kārtības jautājums papildus iekļauts pēc VAS "Latvijas dzelzceļš" lūguma.
Pēc tam, kad izgāzās "Latvijas dzelzceļš" projekts par jaunu vilcienu iepirkumu, izmantojot ES finansējumu, piešķirtos līdzekļus atļauts izmantot citām ar dzelzceļa satiksmes uzlabojumiem saistītiem projektiem, kāds ir arī „Rail Baltica”.

Šā projekta ietvaros "Latvijas dzelzceļš" 27.maijā vērsās Liepājas pilsētas pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt plānu modernizēt Liepājas dzelzceļa staciju, norādot, ka Liepājas dzelzceļa stacijas modernizācija nodrošinās iespēju uzlabot Liepājas uzņēmumu sliežu pievadceļu un ostas termināļu apkalpošanu, samazinās vagonu dīkstāvi, paātrinās vagonu apgrozību, pozitīvi ietekmēs Liepājas pilsētas darba ekonomiskos rādītājus.

Projekta īstenošanai jāveic Liepājas stacijas ceļu pagarināšana un stacijas aprīkošanu ar mikroprocesoru centralizācijas iekārtām. Ceļu modernizācija skar divas dzīvojamās mājas Kviešu ielā 66 un Kviešu ielā 68, kurās ir deviņi dzīvokļi, no kuriem divi ir privatizēti, bet septiņi ir pašvaldības īpašums.

Ņemot vērā "Latvijas dzelzceļa" lūgumu, deputāti nolēma „veikt nepieciešamās darbības pašvaldības īrnieku izvietošanai no dzīvojamām mājām Kviešu ielā 66 un Kviešu ielā 68, ierādot citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu, dzīvokļu īpašumu izbeigšanai, pašvaldības īpašuma atsavināšanai normatīvajos aktos paredzētajā kārībā, turpmākai nojaukšanai ceļu pagarināšanas nodrošināšanai, VAS "Latvijas dzelzceļš" uzsāktā Liepājas dzelzceļa stacijas modernizācijas projekta īstenošanai”.