Pēdējo pāris nedēļu laikā portāls gan klātienē, gan neklātienē uzklausījis virkni Kompleksās sporta skolas direktoram un arī Sporta pārvaldes vadītājam adresētu apsūdzību.

Pārmetumu, kas izteikti skolas direktoram Naumam Vorobeičikam un daļēji arī pārvaldes vadītājam Artim Lagzdiņam, kuram bija jāzina, kas notiek viņam pakļautajā iestādē, ir tik daudz, ka portāla irliepaja.lv spēkos nav tos visus pārbaudīt, tas ir jādara pašvaldībai ar visiem tai pieejamajiem resursiem.

Protams, irliepaja.lv ir gatava uzklausīt arī otru pusi – skolas direktoru Naumu Vorobeičiku un Sporta pārvaldes vadītāju Arti Lagzdiņu!

Taču sāksim ar tiem, kuri paši vērsās pēc palīdzības portālā (ja vēl kādam ir zināmi fakti un drosme pastāstīt, uzklausīsim arī jūs!). Runātāji ir dažādu sporta veidu treneri (gan ne cīņu sporta), no kuriem vienīgi Vladimirs Trusovs, kas vairs nestrādā skolā, atļāva publicēt savu uzvārdu. Dažs lika saprast, ka baidās ne vien no psiholoģiskas, bet pat fiziskas ietekmēšanas...

Ko tad treneri pārmet Vorobeičikam?

Daži izvilkumi gan no mutiski, gan rakstiski sacītā:

"Izturēju tur tikai trīs mēnešus. Kad brauca uz sacensībām, 50% no visa, kas man atnāca uz kontu un ko savācām no vecākiem, bija jāieliek aploksnītē un jānes Vorobeičikam. Jutos kā zaglis – paņēmu naudu no vecākiem, parakstīju visus papīrus un naudu atdevu..."

"Grupā bija jābūt 16, protams, grūti savākt tik daudz viena vecuma bērnus, bet, ja nebija, trenerim par "mirušajām dvēselēm" – kuru nav, kam trauma vai slimoja – bija jāpiemaksā sava naudiņa, lai būtu grupa. Tikai pēc tam varēja saņemt algu. Visi to darīja..."
 
"Direktora vietniece un metodiķes neorganizē sporta un izglītības darbu pa sporta veidiem, bet ir pārvērstas par sekretārēm, jo direktors neļauj viņām veikt šīs funkcijas, to dara daži direktoram pietuvināti treneri, starp kuriem sadalīta metodiķa likme un kas šajos jautājumos kontaktējas tieši ar Vorobeičiku; ierindas treneriem nav iespēja risināt nekādus praktiskus jautājumus ar metodiķēm un vietnieci. Tas radījis interešu konfliktu tīrā veidā, tas redzams pēc stundu sadales starp treneriem. Treneru darba stāžam, profesionālismam, kategorijai, pieredzei nav nekādas nozīmes. Treneris bez pieredzes, bez jelkādas saistības ar sportu uzreiz var saņemt vislabākos darba apstākļus – stundas, zāli, algu. Administrācijai neērtie un netīkamie treneri tiek "izspiesti" no darba, radot neiespējamus apstākļus. "

"Faktiski visai skolas administrācijai (Ina Gužaite, Karina Šarkova, Baiba Gudriķe, Naums Vorobeičiks) ir papildu treniņa stundas, taču reāli viņi šo darbu nestrādā, bet algu saņem! Stundas, kas netiek atstrādātas, ir arī citiem treneriem... "

"Direktors diskriminē un izdara psiholoģisku spiedienu uz vieniem, bet atklāti atbalsta citus trenerus, visiem netiek nodrošināti vienādi apstākļi, pret visiem neizturas vienādi. Rodas iespaids, ka direktors apzinās savu nesodāmību un visatļautību".

"Dažus mēnešus atpakaļ bija gan pie Seska gan Vitkovska; abi zina par zagšanu, bet neko nedara. Vorobeičiks treneriem teica: Vitkovskis ir labs cilvēks, bet viņš jums nepalīdzēs..."

"Redzēju uz galda komandējumu 15 dienas Lietuvā, vairāki cilvēki no 1. līdz 15.augustam, netrenējas un tur neatrodas, tātad tūkstošus atkal kaut kur iepludina..."

"Ir tikai daži treneri, kas nedod atpakaļ naudu."

"Treneri ir aizgājuši, jo nevarēja akceptēt laupīšanu sporta skolā".

"Vorobeičiks pieļauj likuma pārkāpumu, piešķirot augstākās sporta meistarības grupas treneriem, kuriem ir divdesmit gadu un kuri nevar būt izaudzinājuši sportistus no pirmā līdz septītajam gadam, bet tikai tādiem treneriem ir tiesības strādāt ar augstāko sporta meistarības grupu!"
 
"Kā direktoram var būt A klases sertifikāts un kā viņš var saņemt trenera algu, ja viņš gadiem nav iegājis zālē?"

"Vorobeičika trenera sertifikāts ir beidzies 2016.gada septembrī."

"Direktoram laiks pensijā – viņš neļauj attīstīties sportam."

"Kāpēc sporta pārvaldei vajadzīgs Volkswagen Multivan, ja ar to galvenokārt braukā Vorobeičiks?"

"Kāpēc bērniem jābrauc uz sacensībām ar privātiem transporta līdzekļiem, nevis domes transportu?"
 
"Direktors pieņem darbā treneri no Krievijas, kas gada laikā dabū dzīvokli un aiziet prom!"

"Finansējuma sadale – nekontrolējama. Vienlīdzība – nekāda. "Jumtam" – cīņas sportam – viss, pārējie nav nekas."

"Kāpēc maz sacensību, turnīru Liepājā? Vai ir interese šeit organizēt? Kāpēc šeit nav nometnes? Vai aizvest uz Lietuvu dažus un aiz Latvijas robežām ir labāk? Kāpēc nav nolikuma, kas var doties ārzemju turnejā par sporta skolas naudu? Nedēļu trenējies sporta skolā, jau brauc Lietuvu, uz Krieviju."

"Kāpēc sapulcēs direktors runā krieviski?"

"Neviens nekad nerunā par bērniem un viņu sajūtām pret treneriem, kas iespiesti šajā sistēmā un padara līdzvainīgus un morāli netīrus. Ciešanas nav izmērāmas."

"Domei ir jāatklāj sistēma, kā tiek laupīts."

Teiktais sasaucas ar pērn toreizējam domes priekšsēdētāja vietniekam Jurijam Hadarovičam adresēto vēstuli, ko bija parakstījis ducis mākslas vingrošanas grupas treneru un vecāku. Uz šo vēstuli skolas direktors reaģēja, sasaucot sapulci Sporta vingrošanas un šaha skolā, kurā vairāki cilvēki atsauca savu parakstu, pamatojot ar to, ka nemaz nav izlasījuši, kas tajā rakstīts.

Kādreiz slavenais boksa treneris Vladimirs Trusovs arī bija šajā sapulcē un atceras, ka saticis skolas direktoru, kurš pārsteigts jautājis: "Ko tu te dari? Tu taču sen jau nestrādā..."

"Teicu: atnācu, lai pateiktu, kāds tu esi žuļiks."

Taču arī Trusovs sapulcē klusējis.

"Neviens nerunāja. Tie, kuri iepriekš solīja, ka runās, neatnāca. Iebaidīti. Nospriedu, ko tad es viens – jau desmit gadus skolā nestrādāju..."

Trusovs stāsta, ka savulaik viens pats nesekmīgi cīnījies pret Kompleksās skolas direktoru, kuru sauc par "zagli" un "žuļiku".

"Aizgāju arī pie pilsētas galvenās avīzes redaktora Remesa, kurš pirms tam par mani rakstīja rubrikā "Cilvēks savā vietā". Aizsūtīja mani pie korespondenta, kurš tādu rakstu uzrakstīja... Ne jau par Vorobeičiku, bet par mani..."

Trusovs saka, ka agrāk zinājis "visas nianses finanšu mahinācijās, kas skolā notika".

"Tagad viņam [direktoram] ir gudra grāmatvede, "uz papīra" viss ir kārtībā. Bet toreiz Vorobeičiks ne no viena nebaidījās. Nu, kad sākusies kustība pret viņu, kļuvis piesardzīgs."

Trusovs ir skarbs: "Vorobeičiks lai iet par saimniecības direktoru, nevis skolas vadītāju! Viņam būtu jāaudzina čempioni, jārūpējas par sportistu rezultātiem, bet viņu tas neinteresēja. Galvenais – vznosi*."

Cits treneris, kurš arī sakās maksājis "nodevas" direktoram, lai gan arī sen jau no skolas aizgājis, tomēr savu uzvārdu lūdza nepublicēt. Viņš atzīst:

"Nevaru neko teikt par to, kā tagad iet, vieni saka, ka pobori* beigušies, bet citi – ka ne..."
 

*) iemaksas (kr.val.)

**) nodevas (kr.val.)