Nacionālajā Bibliotēkā aizvadīta balvas "Cilvēka izaugsmei Latvijā" pasniegšanas ceremonija, kurā tika sumināta arī Liepājas biedrība "Karosta KIDS".

Balva "Cilvēka izaugsmei Latvijā" tiek pasniegta trešo reizi, godinot Latvijas cilvēkus un organizācijas, kuras dāsni ieguldījušas savus resursus un idejas iedzīvotāju izaugsmē, veselībā un labklājībā. Konkursu organizēja Amerikas Tirdznicības palāta Latvijā (ATPL), ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā alianse. Balvu konkursa patrons ir Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Liepājas biedrība "Karosta KIDS" saņēma atzinību nominācijā – par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Kā arī speciālo balvu no konkursa atbalstītājiem ziedojumu 3000 eiro apmērā turpmākajiem darbiem!

No 63 pieteikumiem, kas tika iesniegti konkursam tika izvēlēti 11 labākie četrās dažādās nominācijās:
– Balva par sociālo atbildību;
– Balv par izcilu iegulījumu izglītībā;
– Balva par izcilu iegukldījumu veselībā;
– Balva par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē.

"Karosta Kids" ir biedrība, kopā būšanas vieta jauniešiem Karostā. "Karosta Kids" ir vieta, kas sniedz daudzpusēju garīgo, izglītības, emocionālo un fizisko atbalstu riska grupas ģimenēm, bērniem un jauniešiem.

"Karosta Kids" kā organizācija ir izaugusi no ļoti personīgas pieredzes, reāla tās vadītājas un dibinātājas Tatjanas Tarasovas dzīves stāsta. Šī organizācija ir "cerību un iespēju sala" Karostā, kas jauniešiem sniedz pamatu veiksmīgai izkļūšanai no nabadzīvas, sociālās diskriminācijas un atstumtības apļa. Tatjana ar kolēģiem, daloties zināšanās un mīlestībā, praktiskā veidā parāda Dieva mīlestību ģimenēm caur jauniešiem un bērniem!

Liepājas Rotari klubs novērtē "Karosta Kids" biedrības iniciatīvas un tās vadītājas Tatjanas Tarasovas ieguldījumu Karostas jauniešos, tāpēc arī dzima ideja pieteikt un nominēt šo organizāciju konkursam!