Liepājas "Jauniešu māja" skolēnu pavasara brīvlaikā turpina savu ierasto darba ritmu un būs atvērta tāpat kā iepriekš, katru darba dienu pulksten 14 – 20, piedāvājot jauniešiem pievienoties kādā no atvērtajām nodarbībām, tādā veidā gūstot ieskatu nodarbību norisē un, iespējams, pievienojoties kādai no nodarbībām. Tāpat arī atvērtā telpa brīvā laika pavadīšanai būs pieejama katru darba dienu.

Iknedēļas nodarbību grafiks Jauniešu mājā:
– "Pašaizsardzības pamati" – pirmdien un piektdien 17.30
– "Joga" – otrdien un ceturtdien 17.30
– "Ģitāras spēle" – ceturtdien un piektdien 16.00
– "Līdera akadēmija" – sestdien 10.00
– "Liepājas Jauniešu padome" – otrdien 18.00
– "Liepājas Skolēnu dome" – trešdien 18.00

Jauniešu māja ir pašvaldības izglītības iestādes "Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs" struktūrvienība, kas apmeklētājiem atvērta katru darba dienu no pulksten 14 līdz 20 vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jauniešu mājas galvenais mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, balstoties uz pašu jauniešu iesaisti un neformālo izglītību, kas veicina jaunieša labbūtību, palīdz jaunietim pilnveidot savas kompetences un pašizaugsmi, nodrošina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajās un politiskajās norisēs.

Jauniešu māja veicina pašvaldībā dzīvojošo jauniešu labklājību un izaugsmi, nodrošinām aktuālo vēlmju un vajadzību izpēti un realizāciju, un piedāvājam iespēju pilnveidoties dažādās neformālās izglītības nodarbībās saskaņā ar aktuālajām Jaunatnes politikas tendencēm valstī, pašvaldībā un Eiropā.

Aktuālajai informācijai par šiem un citiem pasākumiem un aktivitātēm var sekot "Jauniešu mājas" Facebook lapā, Instagram kontā un mājas lapā jauniesumaja.lv, informē "Jauniešu mājas" metodiķe Ieva Cipriķe.