Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus "Covid-19" pandēmijas radīto seku mazināšanai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsācis skolēnu vasaras nometņu organizēšanu, kurā aicināti pieteikties arī nometņu organizatori Liepājā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Vasaras nometnes plānotas kā viena no iespējām krīzes seku mazināšanā, sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē. Nometnēs plānots uzlabot bērnu un jauniešu saskarsmes, sadarbības un komunikācijas prasmes, psihoemocionālo labsajūtu, attīstīt dalībnieku profesionālās prasmes un talantus, kā arī nodrošināt iespēju uzlabot kompetenču pieeju mācību saturā.

Pieteikumus nometņu organizatori aicināti iesniegt līdz 2021.gada 21.jūlijam. Konkursa kārtība un pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā https://www.liepaja.lv/skolenu-nometnes.

Konkursā var piedalīties jebkura valsts vai pašvaldības institūcija, juridiska vai fiziska persona, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā  individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nevalstiskās organizācijas. Pretendents Konkursa pieteikumu ar norādi "Projektu konkursam "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2021.gada vasarā"" var iesniegt:
– slēgtā aploksnē klātienē, Peldu ielā 5, Liepājā, Klientu apkalpošanas centrā;
– sūtot pa pastu uz adresi Peldu iela 5, Liepāja, LV 3401. (saņemšanas datums ne vēlāk kā izsludinātā konkursa pieteikuma iesniegšanas datums);
– elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu uz e pasta adresi info@liepaja.edu.lv.

Dalībnieki nometnēs var būt vecumā no 7 līdz 18 gadiem un finansiālais atbalsts paredzēts līdz 95 eiro par katru dalībnieku nometnē. Tiek piedāvāta iespēja organizēt dienas vai diennakts nometnes gan telpās, gan brīvā dabā. Nometnes norises laiks ir 5 dienas un vienā grupā vienlaikus var tikt uzņemti 30 dalībnieki. Tāpat organizatoriem ir jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un vadlīnijas drošai nometņu rīkošanai. Visas konkursā atbalstītās nometnes jāreģistrē valsts nometņu datubāzē, kā arī jāievēro Ministru Kabineta noteikumi par bērnu nometņu organizēšanu un darbību.