Liepājas dome līdz 3. martam izsludina Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu. Konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 30 000 eiro apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, informē sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiks piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Projektu konkursa nolikums un veidlapas ir pieejamas šeit.

Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz 3. marta pulksten 16 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi:  nvo@dome.liepaja.lv.

Šāds projektu konkurss Liepājā tiek organizēts jau no 2003.gada (šogad jau 15. reizi). 2016.gadā līdzfinansējums tika piešķirts 32 organizācijām.

Tāpat atgādinām, ka vēl  līdz 20. februārim ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursam. Plašāk par projektu konkursu: http://www.liepaja.lv/page/3656.