30. un 31.oktobrī Rīgā notika 8. Starptautiskā izgudrojumu un inovāciju izstāde "Minox 2020", kurā piedalījās vairāki Liepājas Universitātes studentu projekti. Divu projektu autori – Rodrigo Gruntmanis un Andrejs Kukuškins, atgriezās ar iegūtām sudraba medaļām, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Rodrigo Gruntmanis prezentēja projektu "CNC frēzes izstrāde un parametru izpēte", darba zinātniskais vadītājs Valdis Priedols, savukārt Andreja Kukuškina darba tēma ir "GPS tehnoloģiju pielietojums vides monitoringam", darba zinātniskais vadītājs Uldis Žaimis.

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors Uldis Žaimis stāsta: "Svarīgi, ka bija pozitīva vērtēšana. Ieguvēji bija visi, jo studenti saņēma ieteikumus un kontaktus, lai varētu savus pētījumus attīstīt. Rodrigo Gruntmaņa pētījums CNC tehnoloģijas padara tuvākas lietotājam, pēc rasējuma katrs var uztaisīt līdzīgu datorvadāmu darbgaldu, bet Andreja Kukuškina pētījums ir piemērots tieši datu ieguvei seklajos ezeros (Liepājas, Tosmares, Papes); dati (ūdens sāļums, caurspīdīgums, pH līmenis, izšķīdušā skābekļa saturs, temperatūru sadalījums pa slāņiem) ir nepieciešami, jo sakarā ar klimata izmaiņām varam prognozēt jaunu augu un dzīvnieku sugu parādīšanos. Sintija Ozoliņa, kura prezentēja iegremdējama ūdens plūsmas ģeneratora prototipu, ieguva nenovērtējamus kontaktus, lai attīstītu savu pētījumu. Viņai ir dota iespēja konsultēties ar starptautiski atpazīstamu zinātnieku šajā nozarē."


"Minox 2020" zelta medaļu šoreiz ieguva Liepājas Universitātes pasniedzēja Ulda Žaimja audzēknis, Raiņa 6. vidusskolas skolnieks Krišjānis Blūms, kurš prezentēja "Aerospike" raķešdzinēja vadības sistēmu, kas ir absolūta novitāte un ir izstrādāta Liepājas Universitātes laboratorijā.

"Minox" izstāžu mērķis ir iedrošināt izgudrojumu un inovāciju attīstību Latvijas reģionos un galvaspilsētā, kā arī ieinteresēt tehniskajā jaunradē skolēnus, studentus un sabiedrību kopumā. Izstādes rīko izgudrotāju biedrība, "CONNECT Latvija" un Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar partneriem reģionos.