Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā, veiksmīgu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs šodien, 31. maijā, labākie Liepājas skolu audzēkņi un pedagogi tiks sumināti "Izcilības svētkos". Svētku tiešraide no koncertzāles "Lielais dzintars" būs vērojama Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Facebook kontā pulksten 13.00, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Šogad, ņemot vērā "Covid-19" ierobežojumus, svinīgais pasākums norisināsies tiešraidē. Tajā Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere  sveiks skolēnus ar uzrunu, notiks pieslēgšanās izglītības iestādēm, kur katras skolas vadības pārstāvis suminās skolēnus, tāpat varēs vērot katras skolas sagatavoto video sveicienu un muzikālus priekšnesumus no grupas Franco Franco. Pasākumu vadīs Mārtiņš Spuris.

Šogad tiks apbalvoti 43 skolēni (salīdzinājumam – iepriekšējā mācību gadā 24 skolēni), kuru sekmes 1. un 2. semestrī bijušas tikai teicamas un izcilas. Pateicības saņems arī 4 skolēni, kuri piedalījās Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē un 1 skolēns, kurš piedalījās Starptautiskajā jauno zinātnieku konkursā "Step Into Future", iegūstot godalgotas vietas. 15 skolēni saņems pateicības par dalību Valsts izglītības satura centra organizētajās olimpiādēs un 22 skolēni par sasniegumiem Valsts finālsacensībās.

Ministru prezidenta Pateicības saņems 24 skolēni (salīdzinājumam – iepriekšējā mācību gadā 11 skolēni), kuri vidējās izglītības posmu pabeigs ar teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

Par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Valsts izglītības satura centra organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm pateicības piešķirs 13 skolotājiem, par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  Latvijas 45. skolēnu zinātniskajai konferencei – 4 skolotājiem un par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts sporta finālsacensībām – 3 skolotājiem.

Par atzinību starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos skolēniem piešķirs naudas balvas − par 3. vietu skolēni saņems 150 eiro, 2. vietu − 200 eiro, 1. vietu − 250 eiro. Kopumā pateicības saņems 75 skolēni un 20 skolotāji. Visvairāk skolēnu un pedagogu šajā mācību gadā tiks sveikti Liepājas Liedaga vidusskolā, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Liepājas 7. vidusskolā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā.