Saņemot visaugstāko vidējo vērtējumu pilsētā obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos, pašvaldībā tika pieņemts lēmums piešķirt naudas balvu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolventei Rebekai Zvirbulei.

R.Zvirbule saņēmusi visaugstāko vidējo vērtējumu obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos (latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā) ar kopējo rezultātu virs 94,3%. Novērtējot sasniegumus, pašvaldība piešķīra naudas balvu 1 500 eiro apmērā, kā to paredz Liepājas valstspilsētas domes nolikums "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju", informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Kā uzsver skolas pedagogi, Rebeka ir jauniete, kura ikdienu dzīvo uz simt procentiem, maksimāliste it visā, ar ļoti augstu motivāciju savu mērķu sasniegšanā, lielu pienākuma un atbildības sajūtu, ļoti prasīga gan pret sevi, gan citiem. Kā skolniece apliecinājusi savu neizsīkstošo zinātkāri, parādot teicamas un izcilas sekmes visus skolas gadus, piedaloties un gūstot labus rezultātus gan humanitāro, gan eksakto mācību priekšmetu olimpiādēs pilsētas un valsts mērogā. Aktīva dalība skolas parlamentā un debašu kustībā, skolas podkāsta veidošana, radošā rakstīšana un pirmā sarakstītā stāsta publikācija kā jaunajai autorei, analītiski pētnieciskie raksti un intervijas skolas avīzē,  publikācijas radošo darbu krājumā "Laiks nekur nepazūd" un izdevumā "Ģimnāzijas raksti", ģitāras spēle liecina par jaunietes talanta dzirksti, plašo redzesloku un spēju skatīt pasauli tās daudzkrāsainībā. Rebekai ir savs viedoklis, sava nostāja, savs redzējums, ar ko viņa gatava dalīties gan ar vienaudžiem, gan sabiedrību. Atlaides nav nevienam, bet, pirmkārt, Rebekai pašai pret sevi.

Izglītības pārvalde sveic un izsaka vislielāko paldies gan Rebekas ģimenei par atbalstu, gan izglītības iestādes pedagogiem par ieguldījumu jaunā talanta izaugsmē.